Imponerende video fremmer “gudommelig” versjon av evolusjon

Bilderesultat for bbc planet earth

Forskere som ser på effekten av en natur video som har gitt en følelse av ærefrykt i ikke-teistiske studenter oppdaget at det hadde en merkbar effekt på persepsjonen deres om hvordan evolusjonen angivelig fungerer. Etter å ha sett videoen ble de spurt om de foretrakk en uforutsigbar, ustrukturert og tilfeldig versjon av evolusjon eller en strukturert og utillfeldig versjon av evolusjon. Selvsagt motsier orden evolusjonen og studien anerkjenner at “evolusjonær teori legger vekt på viktigheten av tilfeldigheter i prosessen av naturlig utvelgelse, og som et resultat kan bli oppfattet som eksistensielt truene.”

Som en del av studiet fikk studentene avspilt to videoer, en nøytral og en for å lokke fram en følelse av ærefrykt – en fem minutter lang montasje av naturklipp fra BBC Planeten Jorden. De fant at når de ikke-teistiske studentene fikk se den nøytrale videoen svarte bare 10% at de foretrakk en strukturert og ordnet versjon av evolusjon som “ikke var et resultat av tilfeldighet”. Men når de ble vist BBCs Planet Earth montasjen skjøt den opp til like under 40% av de ikke-teistiske studentene. De konkluderte at “ærefrykt økte preferansen for den ordnede versjonen av evolusjon for ikke-teister, men hadde ingen effekt på teori preferanser for teister.”

De som tror på Biblenes Gud peker regelmessig på Hans evige makt og guddommelige natur (Romerne 1:20) som observert i skapelsen. Det er forståelig at mange, når de betrakter skapelsens mirakel, vil finne det vanskelig å akseptere at alt skjedde ved tilfeldigheter og meningsløsheten som evolusjonen hevder. Men som mange av subjektene i dette eksperimentet er løsningen ikke å sette spørsmålstegn ved evolusjonen selv eller å akseptere det Skaperen har avslørt om historiens sanne betydning av livet i universet. Istedenfor forsøker de å få inn en type guddommelig betydning inn i evolusjonen. Dette er ofte en New-Age liknende, vagt åndelig “kraft” og kan gjøre det enda vanskeligere for dem å bli kjent med den synd-fordømmende Frelser Gud på Hans betingelser. Å gjøre dem kjent med bevis mot evolusjon og for sannheten i bibelsk skapelse er en mye bedre måte å handle med meningsløsheten innen den evolusjonære troen.


 

Advertisement
%d bloggers like this: