Katter og kontinenter

Image result for california state fossil saber toothed cat

DNA sekvensering avslører at sabeltannkatter fra Nord Amerika og Europa tilhører samme art. To av tre Homotherium eksemplarer som ble testet kom fra Nord Amerika, og en av tre kom fra Europa. Alle hadde de datoer som blir assosiert med istiden, som skjedde like etter syndefloden.

Biologer ville vanligvis anta at katter som krysset et hav og spredde seg over to kontinenter ville diversifisere seg til forskjellige arter, spesielt i den evolusjonistiske tidsrammen. En mer fornuftig forklaring for denne likheten er at kattene kom fra samme lager for rundt 4,350 år siden, ettersom kattene spredde seg fra Noahs ark i lydighet til Guds befaling om å fylle hele jorden. De ankom både i i Europa og Nord Amerika nesten samtidig, før nok generasjoner hadde passert til at betydelige forandringer kunne ha utviklet seg.


 

Advertisement
%d bloggers like this: