Visste du… om julen?

INTRO:

Har du hørt om supermarkedet som hadde to julenisser? En var en hurtigkø for barn som spurte etter ni gaver eller mindre…

Julen er som en mikrobølgeovn middag. Den er her før du aner det…

Å handle i overbefolkede butikker gir meg juleklaustrofobi…

Txt: Lukas 2:1-20

1 Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.  Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria.  3 Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.
4
Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt,  5 for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn.  6 Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde,  7 og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.
8 Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin.  9 Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. 10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: 11 I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. 12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» 13 Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

14 «Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker Gud har glede i!»
15 Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» 16 Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. 17 Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. 18 Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. 19 Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. 20 Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.”

Hvem har ikke hørt denne fortellingen, Juleevangeliet, før? Ordene har blitt fortalt eller opplest i årevis, og de fleste av oss kjenner den ganske godt.

Det kav være forvirrende å være barn. Mange tror at Jesus blir født hver jul, og følgende dør hver påske. Slik kirkeåret er delt inn kan det lett oppfattes slik av de aller miste. Skremmende nok er det også mange voksne som har feilaktige oppfatninger av julen, ofte på grunn av tradisjoner – som ofte stammer far hedendommen. Mange ting som vi tror vi vet om julen er oppdiktet og kan ikke underbygges av Bibelen selv.

Men la meg stille deg et spørsmål: Hvilket år lever vi i nå? Hvorfor det? Samme om vi tror på Jesus eller ikke, så er vårt vestlige samfunn veldig påvirket av denne mannen fra Nasaret, ja, til og med så mye at vi teller årene fra Hans fødsel. Tenk bare – dersom Jesus ikke hadde blitt født, ville vi ikke ha feiret jul i dag. Vel, den hedenske julen, festen for at solen snur, ville kanskje ha fortstt, men det som vi kaller “Kristusmesse” (Christmas på engelsk) er en mye nyere tradisjon som har kommet hit til landet etter at kristendommen ankom. Kan du forestille deg vinteren uten julefeiring? Det kan ikke jeg!

La oss lese hva profeten Jesaja skrev 700 år før Jesus ble født:

“For et barn er oss født,
en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder.
Han har fått navnet
Underfull rådgiver, Veldig Gud,
Evig far, Fredsfyrste.” (Jesaja 9:6)

Hva er det egentlig Jesaja sier her? Jesus var ingen hvem-som-helst. Han var verdens kommende Frelser, profetert av mange i Det gamle testamentet og fortalt om av evangelistene og apostelen Paulus. La oss se litt på hva Jesaja sa om Jesus Kristus…

I. Underfull (visste du…)

 • at Jesus utførte mirakler og fantastiske undere mens Han levde her på jorden? Ingen vanlig mann kunne ha gjort dette!
 • at Josef bare var Jesu stefar? Gud Fader selv var Jesu far. Jomfrufødselen er en sentral del av Juleevangeliet.
 • at jomfrufødselen også var profetert? I Jesaja7:14 står det: “Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, den jomfru skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel.” Immanuel (eller Emmanuel) betyr “Gud med oss”. Gud var blitt til menneske og ble født i en stall i Betlehem.
 • at Jesus kom her for å dø? Jesus var Frelseren som døde på korset slik at vi kan komme til Gud og bo med Ham i himmelen.

II. Rådgiver (visste du…)

 • hvor vi kommer fra? Et av de de viktigste eksistensielle spørsmålene er hvor vi kommer fra. Bibelen forteller at vi alle er skapt i Guds bilde.
 • hvorfor vi er her? Hva er grunnen til at Gud skapte menneskene? Vi er kirsebæret på toppen av kaken – Guds siste og beste del ved skaperverket. Vi er her for å gi ære til Gud.
 • hvor vi ender opp når vi dør? Jesus fortalte oss at de som elsker Ham skal være sammen med Ham i Guds rike, mens de som ikke tror på Ham skal kastes ut i mørket hvor det er gråt og tenners gnissel. Han nevnte også en ildsjø som skal brenne i all evighet.
 • at Jesus ønsker å være vår guide i livet, være sammen med oss gjennom gode og onde dager, løfte oss opp når vi er nede, og styrke oss når vi føler oss svake?
 • at Jesus sa: “Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg” (Johannes 14:6)? Dette betyr at Han har monopol på hva som er sannhet, men Han deler gjerne den sannheten med oss. Gud, som skapte verden, er den som lager reglene og bestemmer hva som er rett og galt.

III. Veldig Gud (visste du…)

 • at Jesus var 100% gud? Han var også 100% menneske, men med Gud Fader som Far var Han ikke noe vanlig menneske. Han var uten arvesynd!
 • at Jesus har all makt? Det var derfor Han kunne gjøre alle de fantastiske miraklene Han utførte, ja, til og med reise opp folk fra de døde!
 • at Jesus har betalt prisen for deg? Som vi sier i søndagsskolen finnes det et tog som går til himmelen, og Jesus har betalt for billetten. Vi må ta imot den billetten og komme oss med på toget før det forlater perrongen – enten når vi dør eller Jesus kommer tilbake.

IV. Evig Far (visste du…)

 • at Jesus ønsker å være din Far? Vi er alle født inn i en fysisk familie. Når vi tar imot Kristus blir vi født på ny – inn i en åndelig familie; Guds familie.
 • at Jesus alltid har eksistert? Jesus var til stede under skapelsen i 1 Mosebok 1 (se Hebreerne 1:10 – om Jesus), og det var Han som vandret sammen med Adam i Edens hage.
 • at Jesus er i live i dag? Jesus stod opp fra graven på påskemorgen og dro så opp til himmelen. En dag skal Han komme tilbake for å hente opp de som har tatt imot Ham opp til himmelen.

V. Fredsfyrste (visste du…)

 • at Jesus kan gi deg fred? Han har en overnaturlig fred som Han kan gi dem som tror på Ham, slik at vi føler fred midt i stormen.
 • at fred bare kam oppnås på innsiden? Fred er noe som skjer inne i et menneske, ikke utenfor. Det er denne freden Jesus kan gi deg.
 • at verdensfred ikke kan oppnås før Jesus hersker over hele verden? Dette kaller vi “tusenårsriket”, og vi leser om det i bl.a. Johannes åpenbaring.

Jesus kan forandre liv til det bedre. Noen ganer kan vi “smake Ham”

Liker du sjokolade? Jeg kan fortelle deg at en sjokolade er laget av indisk kakao, sukker og vann. Videre kan jeg fortelle deg at kakaobønner blir gjæret, ristet, skrelt og malt før vi kan bruke det. Jeg kan fortelle deg at kakaoen så blir blandet med sukker. Jeg kan også fortelle deg at melkesjokolade har melk i seg, ofte tørrmelk. Jeg kan fortelle deg at kakaobønnene ble gfunnet i Sør Amerika på 1500-tallet av de spanske erobrerne. Jeg kan også fortelle deg at indianerne blandet kakaopulver med maismel, vanilje og vann.

Jeg elsker sjokolade, og jeg kan forsøke å forklare til deg hvordan sjokolade smaker. Men du vil ikke kunne helt forstå hvor godt sjokolade smaker før du har smakt sjokolade selv!

Det er akkurat det samme med Gud: Du vet ikke hvor god Gud er til du har “smakt Ham”! Hvordan kan du “smake Gud”? Du må ta en bit av Ham! Du må la Jesus komme inn i hjertet ditt og ha måltid med deg, slik at du kan “smake Ham”.

“Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.” (Johannes åpenbaring 3:20)


 

Advertisement
%d bloggers like this: