Alt er bløff!

Image result for big bang

Illustrasjon av the Big Bang

Massemedia gir ofte et inntrykk av at evolusjon er vitenskapelig fordi vitenskapsmenn kan fortelle oss hvordan det skjedde. I virkeligheten er de antatt “faktiske” beregningene om hvor universet kom fra og hvordan jordens plante- og dyreliv utviklet seg ikke mer en fantasifulle historier. Når de blir presset for detaljer vil de ærligste vitenskapsmennene noen ganger innrømme at de i virkeligheten ikke vet det.

Big Bang

I følge professor Brian Cox, “Du kan ikke påstå der ikke var et Big Bang fordi du kan se det”. Her refererer han ikke til selve Big Bang, men det han tror er en “etterglød”, en bakgrunn av varme som fyller Universet, en rest av den “originale ildkulen”. Det han derimot ikke forteller er at denne “ettergløden” (kjent som Cosmic Microwave Background eller “CMB” også er et stort problem for teorien. Eksplosjoner resulterer i kaos; men CMB er ekstremt glatt og jevn over hele universet – det motsatte av hva vil kunne forvente.

Vanligvis ville et problem av denne størrelsesorden få folk til å tvile på denne teorien og se etter en annen forklaring. Men nei! Helt uanfektet kom noen sekulære kosmologer opp med en løsning de kalte “inflasjon”. Kalkulasjonene deres indikerte at problemet ville forsvinne dersom den opprinnelige ekspansjonen ble økt i hastighet. (Faktisk måtte den økes utrolig mye i hastighet – til og med fortere enn lysets hastighet!)

En av de tidligste pionerene av “inflasjons teorien” var Paul Steinhardt, nå en Albert Einstein professor innen vitenskap ved Princeton University. Etter å ha jobbet med dette i over 20 år innrømte han at den i virkeligheten ikke hadde noe vitenskapelig grunnlag, og var avhengig av “beleilige” og ubeviselige antakelser. Sekulære kosmologer har helt klart ikke løst problemet og Big Bang teorien er fremdeles like mye en fortelling som den alltid har vært.

Livets opprinnelse

På 1950-tallet konstruerte Harold Urey og Stanley Miller et apperat som angivelig reproduserte forholdene ved den “tidlige” jorden med en primitiv atmosfære og vann. Ved bruk av gnister for å simulere lynnedslag produserte de aminosyrer, noen av byggeblokkene nødvendig for å lage liv. BBC sa:

“Miller- Urey eksperimentet støttet teorien om en ‘ur-suppe’, ideen at komplekse kjemikalier nødvendige for at levende ting skal kunne utvikles skulle kunne bli produsert på en naturlig måte på jorden.”

I virkeligheten produserte de små mengder av mindre enn halvparten av de 20 forskjellige aminosyrer som er nødvendig for å danne liv – og ingen av de andre nødvendige komponentene. I tillegg var aminosyrene som ble produsert en upassende blanding av venstrehendte og høyrehendte former. (Livet krever at alle er samme form.) Derfor er det absurd at BBC hevder at Urey-Miller eksperimentet gir troverdighet til ideen om at naturlige prosesser kan produsere liv fra vanlige kjemikalier. Det er det samme som å påstå at siden naturlige prosesser muligens kan produsere mursteinformede plater, så kan moderne kjøkken, kjøleskap, mikrobølgeovner og luftrensingsannlegg bli lagd uten en intelligent designer. En av verdens ledende organiske kjemikere, professor James Tour, sa:

“Livet krever karbohydrater, nukleinsyrer, lipider og proteiner. Hva er kjemien bak opphavet deres? Biologer synes å tro at der er godt forståtte prebiotsike molekylære mekanismer i syntesene deres. De har blitt veldig feilinformert… Ingen forstår dem.”

Darwins evolusjon

Encyclopaedia Britannica sier: “”Charles Darwin argumenterte for at organismene ble til ved evolusjon, og han ga en vetenskapelig forklaring… på hvordan evolusjonen skjer.” Likevel sier Oxford University professoren Denis Nobel: “..alle de sentrale antakelsene av den moderne syntesen (for eksempel den ‘Neo-Darwinske teorien’ eller moderne former av Darwins teori) har blitt motbevist.” Sammen med et betydelig nummer evolusjonister leter han etter en bedre teori!

Den Neo-Darwinske prosessen med mutasjon og utvelgelse kan forklare noen eksempler av organismer som forandrer seg og hvordan dette kan gjøre dem i stand til å overleve bedre (eller lage flere) enn andre. Men, som professor Scott Gilbert forklarte, “ser på teorien om tilpasning som har å gjøre med den sterkestes overlevelse”. Med andre ord kan en si at mens mutasjonen og utvelgelsen kan kan danne mindre tilpasninger, så kan de ikke lage store forandringer i en organismes grunnleggende design og gjøre mikrober til mennesker.

Å motbevise evolusjon er ikke vanskelig

Evolusjonsteorien blir opprettholdt med en bløff. Det er som fortellingen om Keiserens ny klær. Alle fortalte alle andre at keiseren var fint kledd fordi (og bare fordi) alle de andre sa det. På samme måte forteller alle andre at evolusjonen er godt støttet av vitenskapen fordi (og bare fordi) andre sier det. Vår erfaring er at dette er sant ikke bare om folk generelt, men også når det gjelder vitenskapsmenn generelt.

Problemet med evolusjonen er ikke at den er vanskelig å forstå og at det er mulig for den menige mann å forstå mange av argumentene. Med litt besluttsomhet og hjelp kan folk se selv den vitenskapelige konkursen til påstanden om st livet kan oppstå uten en Skaper. Det e mitt håp at denne bloggen og disse artiklene vil hjelpe deg med akkurat dette!


 

Advertisement
%d bloggers like this: