De onde husbondene / Den ubarmhjertige tjeneren

Image may contain: plant and outdoor

Jesus fortalte en liknelse om en mann som plantet en vingård.  For å holde borte ville dyr fra vingården sin, plantet han en hekk rundt hele vingården, og han gravde en vinpresse som skulle holde på jusen som ble presset fra druene. Han bygget også ett utkikkstårn for å vokte og beskytte vingården hans fra tyver. Senere leide eieren ut vingården sin til husbonder, eller bønder, som sa seg enige til å betale leie ved å gi tilbake en del av frukten. Etter at de hadde gjort denne avtalen, dro eieren av vingården bort til ett land langt borte.

Tiden gikk og druene vokste seg runde og fete; de var nå klare til å bli innhøstet. Eieren av vingården hadde vært lenge borte, og husbondene begynte å tenke på vingården som sin egen vingård. De glemte at eieren hadde gjort alt arbeidet med å plante druetrærne, plante hekken rundt dem, og bygget tårnet og vinpressen.

Da husbondene samlet inn de modne druene, så de noen komme mot vingården. Straks kjente de igjen eierens tjenere som kom for å hente druene til herren sin. Men husbondene bestemte at de ville beholde alle druene selv, så de slo en tjener, steinet en annen, og drepte en tredje. De onde husbondene følte seg sikre på at nå var hele høsten deres, og at de kjunne gjøre med den slik de ville.

Eieren av vingården, som var i ett lkand langt borte, sendte så noen andre tjenere for å hente druene sine, men når husbondene  så dem komme mot vingården, så slo og drepte de dem også. Husbondene var nå sikre på at vingården var deres.

Men eieren av vingården  mistenkte at tjenerne hans ble behandlet på denne måten, så han sendte sin egen sønn; han som skulle arve hele vingården. Eieren forventet at husbondene ville respektere sønnen hans. Men de onde husbondene gjorde det samme mot eierens sønn som de hadde gjort mot tjenerne hans. De tenkte at dersom de drepte sønnen hans, ville helt sikkert vingården bli deres, så de tok livet av ham også.

Jesus avsluttet denne liknelsen med å spørre de skriftlærde og fariseerne “Hva vil eieren av vingården gjøre med disse onde husbondene som ikke bare drepte tjenerne hans, men også tok livet av sønnen hans?”

De skriftlærde og fariseerne svarte “Han vil ødelegge de onde mennene og la andre ta vare på vingården sin.” Siden de var klar over at Jesus snakket om dem, så ønsket de å ta livet av Ham.

I liknelsen er Gud eieren av vingården og tjenerne er Guds profeter som Gud sendte til det jødiske folket. De onde husbondene er de skriftlærde og fariseerne, de religiøse lederne i Israel. Eierens sønn er Jesus. Akkurat som de onde husbondene tok livet av vineierens sønn, slik ønsket de skriftlærde og fariseerne å ta livet av Jesus, Guds egen Sønn.

Senere var disse religiøse lederne ansvarlig for å korsfeste Jesus på korset. De gjorde akkurat som Jesus sa i liknelsen.

Image may contain: 1 person

Peter spurte Jesus: “Hvor ofte skal en bror tilgi en som synder mot ham? Syv ganger?”

Men Jesus sjokkerte Peter og de andre som hørte på ved å svare: “Ikke syv ganger, men sytti ganger syv.”

Syv ganger sytti er 490 ganger. Tilgi noen 490 ganger? Vi ville sikkert komme ut av tellingen før vi kom til dette tallet! Det var akkurat hva Jesus mente; vi skal fortsette å tilgi og aldri slutte samme hvor ofte noen gjør noe galt mot oss.

For å illustrere dette fortalt Jesus dem en liknelse om en som etterga en enorm gjeld, og en som nektet å ettergi en liten gjeld.

Image may contain: 1 person

I liknelsen om den ubarmhjertige tjeneren sa Jesus at en rik konge gikk igjennom regnskapene sine og fant ut at en tjener skyldte ham det svimlende beløpet på ti tusen talenter. I dag ville dette ha vært mangfoldige millioner kroner.

På den tiden, når folk ikke kunne betale gjelden sin, ble konen og barna solgt som slaver for å betale gjelden. Kongen befalte, slik som skikken var i de dager, at mannens kone og barn og eiendeler skulle selges.

Mannen som hadde denne store gjelden falt ned på kne foran kongen når han hørte dette, og ba kongen om mer tid for å betale tilbake gjelden sin. Selvsagt ville mannen aldri være i stand til å betale så masse penger til kongen. Kongen syntes synd på mannen og etterga hele gjelden hans på nesten 100 millioner kroner! Mannen ble veldig lettet. Han var utrolig takknemlig for at kongen var villig til å stryke gjelden hans.

 

Image may contain: 1 person, standing

Etter at tjeneren hadde fått ettergitt gjelden sin, gikk han glad fra kongen. Så møtte han en medtjener som skyldte ham hundre denarer, antakeligvis rundt 200 kroner i dag. Tjeneren som hadde blitt ettergitt sin store gjeld grep medtjeneren som bare skyldte ham noen få kroner. Han grep ham i strupen og truet ham at han straks måtte betale de 200 kronene.

Image may contain: 1 person, standing

De stakkars medtjeneren gikk ned på kne og ba for mer tid, og lovet å betale alt. Selv om kongen hadde vist stor barmhjertighet overfor tjeneren sin, så viste denne tjeneren ingen medlidenhet overfor medtjeneren med bare en liten gjeld. Han nektet ikke bare å vise ham nåde, men han sa at dersom medtjeneren ikke betalte ham hele beløpet med en gang, så ville han få ham kastet i fengsel til han kunne betale alt. Selvsagt kunne ikke den fattige medtjeneren betale hele gjelden, så han ble kastet i fengslet.

Tjeneren som hadde blitt ettergitt den store gjelden var nå ikke villig til å ettergi den lille gjelden til medtjeneren. Da kongen hørte hva som hadde skjedd, ble han veldig sinna. “Du onde tjener,” sa kongen. “Jeg tilga deg din enorme gjeld. Burde ikke du ha vist barmhjertighet overfor medtjeneren din som skylder deg nesten ingen ting?”

Den sinte kongen beordret så at den utakknemlige tjeneren skulle bli fengslet og lide ondt. Den ubarmhjertige tjeneren hadde bare seg selv å takke fordi han ikke ville tilgi..

I denne liknelsen er den barmhjertige kongen Gud. Vi er som den tjeneren som har stor gjeld fordi vi har syndet mot Gud mange ganger i tankene våre, med det vi gjør, og det vi sier. Vi har gjort det så mange ganger at vi ikke kan telle dem. Medtjeneren er noen som har gjort urett mot oss.

Når vi ber Gud om å tilgi oss, så gjør Han alltid det når vi angrer på det vi har gjort. Hvor mange ganger har Gud tilgitt deg? Det er trolig umulig å telle hvor mange ganger.

Jesus sa at vi må tilgi andre. Bibelen sier at dersom vi ikke tilgir andre, så vil Han ikke tilgi oss.

Er det vanskelig å tilgi andre som er slemme mot deg? Be Gud om å hjelpe deg! Han har lovet å være med oss og hjelpe oss når vi har det vanskelig.


 

Advertisement
%d bloggers like this: