Vers 17

“Og Kain holdt seg til sin hustru, og hun ble med barn og fødte Hanok. Så tok han seg fore å bygge en by og gav byen navnet Hanok etter sin sønn.

1 Mosebok 4:17

Når det står at “Kain holdt seg til sin hustru”, så er det to viktige orde vi må se på. Det hebraiske ordet som blir oversatt “hustru” blir også oversatt som “kvinne” og er ikke et sikkert bevis på at de var gift. De fleste oversettelser sier imidlertid her “hustru” og det er absolutt det som de fleste antar er riktig. Mange lurer på hvor denne “hustruen” kom fra, og trolig kom hun sammen med Kain da de flyttet. Dersom de virkelig var gift, så ble de trolig det før Kain tok livet av sin bror Abel. Fordi Adam og Eva var de første to menneskene på jorden, så må Kain ha giftet seg med en av sine søstre. Adam og Eva hadde mange sønner og døtre (1 Mosebok 5:4), og de tidlige menneskenes oppgave i livet var tross alt “Vær fruktbare og bli mange” etter Herrens egne ord i 1 Mosebok 1:28. I en verden uten TV og – muligens – uten mye underholdning, så kan de første menneskene ikke ha hatt så mye annet å gjøre på enn å skaffe mat til familien og gjøre familien større. Menneskene levde i hundrevis av år og “fikk sønner og døtre” i alle disse årene. Dr. Morris antar at jordens befolkning i løpet av Kains levetid ble minst 12.000 sjeler. Selv tidligere i Kains liv må det ha vært flere kandidater for Kain å gifte seg med. Å gifte seg med søsken er i våre moderne sinn avskyelig, men Kain hadde ikke noe valg. På denne tiden var det heller ikke skadelig for menneskene å gjøre dette. Først i moderne tider er det meget skadelig å få barn med søsken, og det ble først forbudt ved lov i Moseloven. Les 3 Mosebok 18:7-18 og 20:11-21 for å se hva Gud sa til moses om dette.

Når Bibelen sier at “Kain holdt seg til sin hustru” er dette en ordlyd som brukes når de hadde samleie. Det brukes også i 1 Mosebok 4:1 da Eva ble gravid med Kain. Ordet betyr “å kjenne ved å se”, men det har en vid mulighet for betydninger og det finnes mange måter å oversette dette ordet på. En bokstavelig oversettelse som har blitt lansert er “dedikerte seg til”. Den ordlyden vi ser ovenfor blir brukt mange ganger i Bibelen og resulterer oftest i at et ektepar får barn. Å få barn er en av Guds mange velsignelser som Gud har gitt oss mennesker. “Barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn. Som piler i en veldig krigers hånd er sønner en får i sin ungdom. Lykkelig er den mann som har sitt kogger fullt av dem!” sier Salme 127:3-5. Selv om Kain var blitt fordømt av Gud, så fikk han erfare den velsignelsen av å bli far.

Kains første sønn, som vi leser om her, blir i den norske Bibelen her kalt “Hanok“. Dette navnet blir translitterert som “Chanowk” og betyr “instruert”, “dedikert” og “initiert”, spesielt i religiøse eller hellige ting, noe som enkelte kommentatorer antar som bevis på at Kain angret hva han hadde gjort. Det er absolutt mulig at Kain ønsket at sønnen skulle gjøre det mye bedre enn hva han selv hadde gjort, og lære av Kains feil. Det er en interessant teori, men resten av verset kan imidlertid indikere at Kain ikke fant seg til ro med straffen sin, men forsøkte å finner måter å unngå den på. “Chanowk” er også navnet på en av Sets sønner, men blir da oversatt som “Enok” (1 Mosebok 5:18). I den engelske King James får begge disse guttebarna samme navnet, men det var Jareds sønn Enok som vandret med Gud (5:24). 

Så ser vi at Kain bygget en by. “Banah” på hebraisk betyr “å bygge” både bokstavelig og billedlig. Bokstavelig betyr dette å bygge en fysisk by med hus og hager, kanskje til og med inkludert et bystyre eller en eller annen form for lovgivere eller lovhåndhevere. Det ville også muligens inneholde personer som var spesielt dyktige på en eller annen måte, slik at de uførte bestemte yrker. Som en billedlig by kunne dette bety å sette opp en familie eller familieforøkelse. Ettersom dette er første gangen ordet “by” blir brukt, er det mest trolig at dette ordet ble gitt en bokstavelig betydning før en brukte ordet billedlig. Dette er hva vi kaller “loven om første benevning” – som er vanlig i eldre hebraiske tekster. En definerer betydningen av et ord før en allegoriserer det. Det er derfor mest trolig at Kain bygget en fysisk by. Han oppkalte byen etter sin førstefødte sønn, Hanok.

Det at Kain bygget en by indikerer ikke bare at det raskt ble mange mennesker i sivilisasjonen som eksisterte før syndefloden, men at Kain – som var dømt av Gud til å være en flyktning og en vandrer – brøt denne straffen ved å sette røtter i en by. Det var nok en gang et opprør mot Guds Ord slik som det ble gitt til ham. Her ser vi en permanent tilværelse utenfor Guds åsyn – en bekreftelse på at Kain ikke ville ha mer med Ham å gjøre. Denne byen ville bli hovedsetet for frafallet. Kains fordømmelse kunne ha blitt til en velsignelse. Levis stamme ble utskilt fra Israel, likevel ble dette til en velsignelse for dem. Kain nektet imidlertid å angre seg. Han herdet sitt hjerte og vandret ikke etter Guds lov. Han valgte seg et evig tilholdssted på jorden – noe som også gjelder ikke-troende i dag. Vi har, til forskjell, vårt hjem i himmelen. Kains bygging av byen må ha hjulpet ham å fokusere tankene på noe annet enn Gud. Vi ser her begynnelsen på Kains ættetavle som dekker over syv generasjoner.

Det kan virke som om Kain klarte å slippe unna straffen som Gud ga ham. Selv predikanten (Salomo) sa: “Alt dette har jeg forsøkt å ta meg til hjerte, og jeg har forsøkt å forklare at de rettferdige og de vise og deres gjerninger er i Guds hånd. Men ikke noe menneske vet om det er kjærlighet eller hat som venter ham. For det samme skjer dem alle. Det samme hender den rettferdige og den ugudelige, den dofe og rene og den urene, den som ofrer og den som ikke ofrer. Den gode går det som synderen, den som sverger, går det den som er redd for å sverge” (Predikanten 9:1-2). Kain kan ha følt seg komfortabel i byen han hadde bygget, men han vil ikke kunne unnslippe den siste dommen som blir gitt etter livet her på jorden er ferdig. Hebreerne 9:27 sier: “Og likesom det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom.

Det at Kain “satte seg fore å bygge en by” kan muligens bety at han ikke ble ferdig med byen. Han må imidlertid ha startet byen, og tatt i betraktning hvor lenge han levde, så må han ha kommet et godt stykke på vei. Dette skriftstedet motbeviser at de første menneskene på jorden var huleboere. De hadde nok ikke internett og reality-TV, men de har nok vært mye bedre utviklet enn vi gir dem ære for. Huleboere finner vi til og med i dag, og det er ofte primitive mennesker som har vokst opp langt borte fra den moderne sivilisasjonen. Noen huleboere har selv valgt å leve slik de lever. Ettersom vi går videre vil vi se flere av de gode kunnskapene som noen av disse tidlige menneskene hadde.


 

Advertisement
%d bloggers like this: