Blindtarmen bekrefter skapelsen

Hva betyr ordet “blindtarm” for deg? Kanskje husker du at du er blitt fortalt Darwins ide om at den er et bevis på vår evolusjonære historie, et overflødig organ som vi ikke trenger lengre.

Tidene har virkelig forandret seg. Studier av anatomien av forskjellige grupper aper og store aper viser at blindtarmen ikke kan være en overflødig evolusjonær konstruksjon. Videre har forskjellige typer bevis pekt på at blindtarmen spiller en viktig rolle i organismens immunforsvar i mageregionen. Det er et fungerende organ, og derfor arbeider det sammen med mange andre fungerende organer i kroppen, noe som er konsistent med at innmaten vår har blitt designet på en oppfinnsom måte av den bibelske Mesterdesigneren (Salme 139:13-16, Romerne 1:20).

Videre presenterer en ny rapport en ny utfordring til det evolusjonære paradigmet. Det er fordi blindtarmen nå slutter seg til en lang liste med andre egenskaper i levende skapninger (f.eks. kapasiteten til drevet flyving) som evolusjonistene sier oppstod selvstendig ikke bare en gang ( godtroenhet nok alene) men flere ganger

“Blindtarmen utviklet seg mer enn 30 ganger” sa en overskrift i ScienceNOW, som startet rapporten sin om denne annonseringen med denne paragrafen:

Blindtarmen er kanskje ikke ubrukelig når alt kommer til alt. Den orm-formede strukturen som er nær koblingen av tynntarmen og tykktarmen har utviklet seg 32 ganger blant pattedyr, ifølge en ny studie. Funnene legger mer vekt til ideen om at blindtarmen hjelper å beskytte de snille magebakteriene når en alvorlig infeksjon angriper.

Artikkelen fortsatte å forklare at i Darwins dager hadde blindtarmen nettopp blitt identifisert i mennesker og “andre store aper. Likevel har forsiktige anatonomiske undersøkelser av pattedyr i fortiden av bevere, koalabjørner og pinnsvin istedenfor fått forskere til å konkludere at “egenskapen er mye mer lik pattedyrenes enn tidligere antatt”.

I denne nyeste forskningen har teamet samlet informasjon på dietten til 361 levende pattedyr inkludert 50 arter som nå er oppført som å ha en blindtarm, og matet inn data over et antatt “pattedyrsutviklingstre”.

Som ScienceNOW selv sier det “De fant at de50 artene er spredd så bredt utover treet at strukturen må ha utviklet seg uavhengig minst 32 ganger, og kanskje så mange som 38 ganger”.

Minst 32 ganger…! Der er et stort spørsmål for den såkalte overflødige evolusj0nen. Det har definitivt imponert noen. Her er reaksjonen til den evolusjonistiske biologen Randolph Nesse, som ikke var med på undersøkelsen:

Konklusjonen om at blindtarmen har utviklet seg 32 ganger er fantastisk. Jeg finner argumentet deres for den positive sammenhengen til blindtarmen og blindtarmens størrelse å være e overbevisende imøtegåelse av Darwins hypotese.

Likevel var det minst en avvikende stemme. “Jeg er enig med den generelle antakelsen at blindtarmen har utviklet seg flere ganger i pattedyr, men jeg tror at det nøyaktige tallet er diskutabelt.,” advarte Olaf Bininda-Edmonds, en evolusjonær biolog ved universitetet i Oldenburg i Tyskland.

“Der råder litt usikkerhet om alle de 50 artene som er antatt å ha en blindtarm faktisk har en. Når bare de entydige tilfellene er inkludert, har blindtarmen utviklet seg 18 ganger.”

“Bare” 18 ganger? Selv om en godtar at den Darwinske mekanismen kunne ha oppnådd evolusjon av en slik struktur som tarmen med en blindtarm i utgangspunktet, at samme organ ville utvikle seg på samme måte uavhengig av hverandre bare en ekstra gang tøyer grensene av det mulige.

“Darwinismen er død – men hyll darwinismen likevel”

Forskerne er åpenbart klar over skaden av funnene deres, og den økende bekreftelsen at den menneskelige blindtarmen ikke er overflødig men funksjonelt, gjør til troverdigheten av Darwins Origin of Species. Så de har vært generøse når det gjelder deres hensyn til ham, selv om de demonterer ideene hans:

Det synes åpenbart at dersom Darwin hadde tilgang til mer data om forekomsten av blindtarmer i pattedyr, så ville han ikke betraktet det evolusjonistiske scenarioet for blindtarmen som han har beskrevet i skriftene hans. Med dette i hu ser det ut som om det er på tide å formulere en ny hypotese om opphavet til blindtarmen.

hmmmm…. en ny hypotese? Synd med den gamle!

Si det som det er

Til konklusjon er det passende å betrakte den “usminkede sannheten” om begynnelsen av rapporten fra forskerne hvor de avslutter rapporten sin:

Selv om blindtarmen har blitt hovedsakelig betraktet som overflødig med ingen kjent funksjon eller som en rest av et tidligere brukt fordøyelsesorgan, så er den evolusjonære historien om denne anatomiske strukturen på det nåværende tidspunkt uløst.

Jo da! Vi kunne gå enda lengre og si at den såkalte “evolusjonistiske historien” om blindtarmen vil alrdi bli “løst”. Det er fordi at menneskene og skapningene som har en blindtarm ikke “utviklet” den anatomiske strukturen, men ble skapt med den helt fra begynnelsen. Akkurat som Bibelen sier!

Advertisement
%d bloggers like this: