15 januar: Undervisning i hverdagslivet

“Du skal gjenta dem (disse ord) for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.

5 Mosebok 6:7

Gud kunne neppe ha gitt oss en mer levende illustrasjon om grundig undervisning. Når du sitter, når du går, når du ligger ned, når du får barna til å stå opp… snakk med dem om mitt Ord.

I livets hui og hast glemmer vi ofte det som er viktigst i livet. Vi lar ofte travelheten fra vår daglige timeplan og planene vi har for familien komme før våre hengivne, Kristus-sentrerte samtaler. Men legg merke til at Gud ikke sier at vi ikke skal ha det travelt, eller lage planer. Istedenfor sier Han at i vår travelhet, hui og hast, i vår daglige timeplan finnes der en perfekt tid for snakke med Herren!

Hva sier Gud om å kle på seg? 1 Peter 3:3-4. Hva sier Gud om læring og utdanning? Salomos ordspråk 4:7. Hva har Gud å si om å spise og å drikke? 1 Korinterbrev 10:31. Hva har Gud å si om været? Salme 135:6-7.

Det er midt i våre daglige liv at vi er best i stand til å undervise våre barn om relevansen av Guds Ord til dagliglivet. Så snakk om det — flittig — til dine barn.


 

 

Advertisement
%d bloggers like this: