30 april: Ydmyk omvendelse

“så han ydmykt viser til rette dem som sier imot. For kanskje vil Gud en gang gi dem å vende om, så de lærer sannheten å kjenne.”

2 Timoteus 2:25

Det er noe en kan lære her for dem som formaner andre, for dem som blir formant, og en objektiv og Gud-ærende sannhet.

Det er ikke tilfeldig eller utilsiktet at Paulus starter med en formaning til ydmykhet. Dersom vi tør å konfrontere en person om antatt synd, så må vi være forsiktige, for det første, og vite at det virkelig er synd.

Ydmykhet er en sensitiv, beskjeden underkastelse til Gud. Ydmykhet vil ikke anta at personlig preferanse eller legalisme er det samme som Guds eksplisitte bud. Ydmykhet vil ikke overse en bjelke i eget øye når en leter etter en flis i  andres øyne.

Dersom det imidlertid er virkelig synd i andres liv, så er det viktig å vite at å bryte Guds lov er til syvende og sist å motsette seg oss selv.  Der finnes ingen måte vi kan synde mot Gud uten å skade oss selv. Du kan kanskje tro at din handling er forsvarlig eller til behag, men å synde mot Gud er alltid skadelig for sjelen din.

Hva er løsningen? Sann anger kommer bare fra Gud. Så både personen som  håper å vinne en person fra synden, og en person som har sunket dypt i synd, må gå til Gud for p få hjelp. Be til Ham, stol på ar Han kan gi omvendelse og åpne øyne for sannheten.

De hellige i Apostlenes gjerninger var opprømte da de så at Gud hadde “latt hedningene få vende om til livet” (Apostlenes gjerninger 11:18). Vi burde også be og arbeide mot det målet.


 

Advertisement
%d bloggers like this: