29 april: Efraims avgudsdyrkelse

“Efraim er bundet til gudebilder, la ham være!”

Hosea 4:17

Dette er en av de tristeste uttalelsene i Skriften. Efraims beboere hadde blitt så bundet til avgudene sine at Gud til slutt sier: “la dem være.”

På en måte kan denne kommandoen ha med Hoseas interaksjon med disse folkene å gjøre: “La dem være; ikke gjør deg til venn med dem; ikke ta imot råd fra dem; ikke slutt deg til dem.”

Dette er samme rådet som Jesus ga vedrørende de jødiske lederne, som konsekvent forkastet Guds åpenbaring for dem: “Bry dere ikke om dem! De er blinde veiledere for blinde. Og når en blind leder en blind, faller begge i grøfta” (Matteus 15:14). Ikke følg ledelsen av dem som er så limt til sine personlige avguder og egoistiske ambisjoner at de forkaster Kristi autoritet i livene deres.

Men hovedsakelig er det klart at Gud her informerer Hosea at, som en profet, vil han ikke lengre bli gitt noen beskjed til folket i Efraim. Gud vil ikke snakke til dem lengre. De har tviholdt på opprøret og avgudsdyrkelsen så lenge, og så nådeløst, at Gud bestemmer seg for å forlate dem i deres elendighet.

For en forferdelig realitet dette er! Å bli så herdet i synd at Gud ikke lengre snakker til deg!

Ikke stol på din egen styrke eller visdom eller godhet så mye at du får deg raske venner med avgudsdyrkere og forventer å forbli hellig. Ikke anta at du innehar Guds nåde og utsett omvendelsen — den Hellige Ånd selv sier “I dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene harde” (Hebreerne 3:7-8).


 

Advertisement
%d bloggers like this: