23 april: En fast grunnvoll

“For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper.”

Hebreerne 11:10

Abraham forlot hjemmet sitt, familien sin, og alt som var kjent og komfortabelt for ham. Gud kalte, og han dro.

Vers 8 sier at Abraham dro ut uten å vite hvor han skulle dra! Men vers 10 minner oss om hvorfor han var villig til å dra — han visste ikke presist hvor han skulle dra, men han visste hva han letet etter.

Han lette etter den byen som var bygd på en fast grunnvoll. Det fortelles at byen Venezia i Italia synker to millimeter per år på grunn  av dens skumle grunnvoll. Selv om Ur, byen hvor Abraham levde, ikke hadde noe slikt problem, hadde Abraham tro til å se at ethvert sted hvor folket ikke er bygget på den solide grunnvollen av Guds lære og karakter, er dømt til å synke.

Så Abraham byttet ut den følelsesmessige og fysiske stabiliteten i hans hjemby til den åndelige og evige grunnvollen av Guds vilje og arbeid. Han ønsket, framfor alt annet, at livet hans skulle være bygget og formet av Gud.

Hvor er troen din? Hva hviler din trygghet på? Stoler du på velkjente omgivelser, lønnen din, eller familien din for sikkerhet? Eller ser du til Gud og bygger livet ditt på Hans Ord og Hans ledelse hver dag?

Intet er mer solid enn Guds løfter. Ingen kan bygge en by eller forme et liv slik som Gud kan.

Advertisement
%d bloggers like this: