2 Krønikebok

FORFATTER

Ikke nedskrevet, men tradisjonelt tilegnet presten Esra.

DATO

Dekker Israels historie fra omtrent 97o f.Kr. (da Salomo kom til makten) til omtrent 500 f.Kr. (når de forviste jødene kom tilbake til Jerusalem).

PÅ TI ORD ELLER MINDRE

Israels historie fra Salomo til oppdelingen til ødeleggelsen.

DETALJER

Davids sønn, Salomo, blir gjort til konge, bygger tempelet, og blir en av de mest prominente kerskerne noensinne. Men når han dør, bli nasjonen delt. I resten av 2 Krønikebok hersker forskjellige konger det litt mer gudelige Juda blir profitert helt til ødeleggelsen av Jerusalem. Boken ender med at den persiske kong Syrus tillater jødene å gjenbygge det raserte tempelet.

SITATER 

Herre, Israels Gud! Det er ingen Gud som du, verken i himmelen eller på jorden, du som holder din pakt og lar din miskunn vare mot dine tjenere, når de vandrer for ditt åsyn av hele sitt hjerte.” (6:14)

UNIKT

Mens den fortsetter den positive retningen i 1 Krønikebok (de to bøkene var opprinnelig en bok), så avslutter 2 Krønikebok med to vers som repeterer de tre første versene i Esra.

HVA SÅ?

Guds straff er ikke ment å skade folk, men å bringe dem tilbake til Ham.


 

Advertisement
%d bloggers like this: