Dag 13: Fornyet til å tjene

Les Josva 1:1-9

Men de som venter på Herren, får ny kraft

Jesaja 40:31

Brodermord. Det er den skitne lille hemmeligheten i rovfugl familien. Noen ganger vil to ørneunger klekkes ut samtidig og overleve sammen i reiret i flere uker. Det er imidlertid ikke uvanlig at den største og sterkeste ørneungen tat livet av den andre. Ingen av foreldrene vil forsøke å stoppe mordet, rett der i ørnens eget rede!

Den sterkeste overlever. Den røde naturen i tenner og klør. På grunn av menneskehetens syndefall, så er styrke i naturen sjelden en vakker ting. Verdenssystemet rundt oss avspeiler dette synet på styrke, og rammer det ofte inn med erobring, med vinning på bekostning av andre. å lykkes er en ting; å vinne over ens rivaler og sette dem på plass er enda bedre. Eller det er hva kulturen vår lærer oss.

Skriftene tegner et annet bilde av styrke – en motkultur: “de som venter på Herren“, den paktskapende, paktholdende Skaperen av universet, skal få ny kraft, lover profeten.

Den typen styrke kommer ikke fra timer tilbrakt på treningsstudio, ikke fra en flaske med steroider, ikke fra en maktposisjon i et prestisjerikt firma, ikke fra dyktig mobbing av andre slik at de gjør det som gleder oss. Denne typen styrke bor utenfor oss, i vår Herre og i løftene Hans om å støtte oss og bruke evnene våre – evnene Han har gitt oss – i Hans tjeneste.

Da Gud ga Josva oppdraget om å ta over Moses plass som leder i Israel, så befalte Han tjeneren Sin: “Vær bare modig og sterk” (Josva 1:6, 9). Men på en treffende måte fokuserer ikke Guds befaling bare på hva Josva skal gjøre men på hva Herren vil gjøre for Sin tjener, i Sin tjener, og gjennom Sin tjener. Gud sier til Josva:

  • Jeg gir folket Mitt landet (1:2-3)
  • Jeg har satt grensene deres, vide grenser (1:4)
  • Jeg vil være med deg som deres Leder (1:5)
  • Jeg vil ikke svikte deg og ikke forlate dag (1:5)
  • Jeg sverget å gi dette landet til forfedrene deres, og jeg vil bruke deg til å holde det løftet (1:6)
  • Jeg har gitt deg Mitt Ord, Lovens Bok, og ved dens læresetninger vil jeg gi deg fremgang i det du foretar deg (1:8)
  • Jeg er med deg hvor enn du går (1:9)

Apostelen Paulus sa det mer konsist:

Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.”

2 Korinterbrev 12:9

TENK PÅ: I hvilken grad er mitt syn på styrke og svakhet i tråd med Skriftene?

BE: Å ha Guds styrke hvilende over meg – jøss, Herre! Vis meg hvordan det ser ut når jeg…


 

Advertisement
%d bloggers like this: