12 juli: Salige er de som skaper fred

“Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.”

Matteus 5:9

Fred er et av de viktigste temaene i Bibelen. Ikke bare er Gud kalt “fredens Gud” (Romerne 15:33, 2 Korinterbrev 13:11, Filipperne 4:9), men Bibelen starter med fred i Edens hage og slutter med fred i all evighet. Vi ser kanskje fred som fravær av krig og undertrykkelse, men sannheten er at det siden syndefallet aldri har vært fred på jorden. Faktum er at absolutt alle fredsavtaler har blitt brutt til slutt, og det beste vi kan håpe på i denne verden er våpenhvile. Det er to hovedgrunner til at vi ikke har fred i verden i dag. Den første er at denne verden blir sterkt påvirket av “denne verdens gud“, Satan. Den andre er at vi mennesker er syndige og nekter å adlyde Herren. Både Satan og menneskene er i kontinuerlig krig mot Gud.

Verdens filosofi om indre fred er at man kan oppnå den gjennom “å finne seg selv”, sette seg selv først, og gjerne brukte tusenvis av kroner på psykologer og åndelige rådgivere som lærer bort utallige metoder for å finne denne freden. Pusteteknikker, yoga og andre metoder som gjør at en konsentrere seg om seg selv er ment å gi oss en indre fred. Selv om disse metodene kan brukes for å bearbeide angst og destruerende tanker, så er det vel litt for langt å hevde at de gir oss fred.

Den freden Kristus snakker om (samt resten av Bibelen), er forskjellig fra den freden verden søker etter. Guds fred har intet å gjøre med politikk, armeer og krigsflåter, forente nasjoner eller kirkeråd for den saks skyld. Den har ikke å gjøre med forhandlinger, avtaler eller kompromisser. Guds fred konfronterer problemene og søker etter å løse dem, og etter at problemene er løst, bygger den en bro mellom dem som var adskilt av problemene. Ofte bringer det strev, smerte, vanskeligheter og kvaler, for dette er ofte prisen for helbredelse.

Guds fred stopper ikke bare krig, men erstatter den med rettferdigheten som bringer oss harmoni og sant velbefinnende. Fred er en skapende, aggressiv kraft for godhet. Den jødiske hilsningen, “shalom“, ønsker en “fred” og uttrykker ønsket om at den som blir hilst vil ha all den rettferdighet og godhet Gud kan gi. Den dypeste meningen av terminologien er “Guds høyeste gode til deg!”

Det kan synes som om Jesu ord i Matteus 10:34 går imot denne freden. Jesus sier: “Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.” Betydningen av dette verset er imidlertid at sann fred har en pris. Der vil komme strid før det blir harmoni. Når troende bringer sannheten i evangeliet til en verden som elsker ondskap, så er det et stort potensiale for kommende konflikter før man kan ankomme freden. Evangeliet bringer på denne måten negative følelser før en får del i de gode følelsene.

Fredens store fiende er synden. Synd adskiller menneskene fra Gud og forårsaker disharmoni og fiendskap mellom menneskene og Gud.  Verden er fylt med stridigheter og krig fordi den er fylt med synd. Fred styrer ikke verden fordi fredens fiende styrer verden. Jeremia sier “Hjertet er mer svikefullt enn noe annet, det kan ikke helbredes. Hvem kan forstå det?” (Jeremia 17:9). Og på grunn av synden kan menneskene ikke finne fred. Jesaja 48:22 sier: “De urettferdige har ingen fred, sier Herren.”

Gud er kilden til fred. Jesus blir kalt “Fredsfyrsten” i Jesaja 9:6, og dette er fordi Han var i stand til å fjerne synden, synden som er det som hindrer oss for å kunne ta del i freden som Gud har for oss. Efeserne 2:13-14 sier: “Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte, fiendskapet.” Først når vi får del i frelsesverket kan vi oppleve Guds fred.

Det er de som er født på ny som skaper fred på jorden. De som bringer fred til jorden “skal kalles Guds barn“. Mange mennesker er stolte over stamtavlen sin, men intet er bedre enn  å tilhøre Guds familie. Det er bringe fred er et kjennemerke på Guds barn. En person som til stadighet bringer splid og er kranglevoren har ikke kjennemerket til en kristen. “Skal kalles” betyr rent grammatisk at dette er en fortsettende handling. Vi, som er kristne, burde være en som bringer fred til jorden både i dag og til evig tid.


 

Advertisement
%d bloggers like this: