Å ha et kristent sinn

Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.”

Romerne 12:2

“Kristendom er anti-vitenskap!” det kan en høre på ny og på ny i massemedia og innen utdanningsinstitusjonene. men et økende antall historikere har vist at kristne prinsipper har vært ansvarlig for store vitenskapelige og sosiale fremskritt. En ny bok på markedet har hevdet at kristendommens største bidrag er forstanden. Dette burde ikke være overraskende ettersom Jesus blir kalt “logos“, og Hans største bud er at vi må elske Herren vår Gud av all vår forstand (Matteus 22:36-38).

Likevel ser vi at store deler av kirken i dag ikke akkurat har “Kristi sinn” (1 Korinterbrev 2:16). Istedenfor har mange kirkemedlemmer gått i den fellen “å ikke blande religion med politikk eller vitenskap”. det vil si, istedenfor at kristne har Kristi sinn hele tiden, så er det reservert for søndagene. Resten av uken er det vanskelig å skille dem fra ateistene (unntatt når det gjelder områder vedrørende tro og moral. resultatet har ikke blitt en fjerning av religionen, men en utbytting av den kristne troen med ateisme. Og ikke bare det, men ateistene forsøker å fjerne all kristen påvirkning fra offentlighetens lys.

Hvordan kan vi bekjempe dette? Ved at kristne innser at det kristne sinnet og det ikke-kristne sinnet tenker på grunnleggende ting på vidt forskjellige måter, eller har forskjellige “verdenssyn”. På denne bloggen ønsker jeg å styrke det kristne verdenssynet. Peter sier i 1 Peter 3:15 “men hold Kristus hellig som Herre i hjertet! Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier.” Når Paulus skriver til Korint sier han “Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger  og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus” (2 Korinterbrev 10:4-5).

Dr Darrell Fur­gason er en filosof som er en av verdens ledende eksperter på det kristne verdenssynet. Selv når verdenselitens massemedia var oppslukt av brutaliteten i den ateistiske Sovjetunionen, så var Dr Furgason slu nok til å identifisere islam som en større trussel.

Hjerneeksperten Dr Peter Line informerer oss om at hjernen på innsiden av skallene våre er et organ av utrolig kompleksitet. Dette er utrolig viktig når det gjelder krigen om sinnet vårt, siden det involverer spørsmålet om det kan finnes noe slikt som et sinn. Det vil si, dersom tankene våre bare et biprodukt av tilfeldig bevegelse av atomer inne i hjernene våre, så ville det også involvere ateistene. Da ville tankene deres om ateisme også bare være tilfeldig bevegelse av atomer, så hvorfor skulle ne stole på dem? evolusjonen ville velge overlevelses fordelen, ikke sannheten.

Et velutstyrt kristent sinn burde også forberedes til å svare på dagens utfordringer. Vi hører ofte at radiokarbon dateringer motbeviser den bibelske tidsrammen, men faktum er at radiokarbon metoden er den største fienden til millioner-av-år-hypotesen. Vi hører ofte at det er beviser på at livet kan ha startet seg selv, men sann vitenskap kan bevise hvordan dette er en umulighet. Dette er bare noen av de sakene du kan lese om på denne bloggen, og det vil komme flere og flere artikler etter hvert…

Advertisement
%d bloggers like this: