Dag 21: Riktig travelhet

Alt det din hånd er i stand til å gjøre, gjør det med all din kraft! For det finnes verken gjerning eller planer eller kunnskap eller visdom i dødsriket, dit du går.”
Predikanten 9:10

Måtte Herren fri meg fra nok en travel person – som stabler opp livet med hauger av ting som må gjøres, som forsøpler dagene med endeløse plikter, avtaler og gleder, utsetter Gud til morgendagen når en har tid.

Vi må ikke gå glipp av det som Herren har planlagt for oss her på jorden – de tomrommene inne i meg som Han ønsker å fylle, de annen-rangs aktivitetene som Han ønsker å fri meg fra, de stygge områdene som jeg foretrekker å lukke øynene mine for, men som Han ønsker å forskjønne, nektingen for å tre tilbake fra de legitime syslene i livet, den ånd som måler folk ved deres bragder, ved kvantitet av aktiviteter istedenfor kvaliteten av personligheten – et liv som kan se mindre som mer.

Og i min travelhet, når det er hva du har foreskrevet meg, ber jeg at Han vil gi meg et stille hjerte og en innvendig fritid, et sentralt fokus på Ham og en ny erfaring med Ham, så jeg lener meg til Ham og lar Herren bære livets byrder.

Jeg ber ikke Herren om å slippe unna livets hete og slit, men la meg ikke produsere mitt egen hete og mitt eget slit, og ikke la meg streve og svette etter uviktige mål, og ikke la meg bære dagens hete og slit på kvelden, og så ta dem med meg til sengs.

Må Herren gi meg nåde til å kaste de løvbladene som ikke hører til denne sesongen i livet.

Herren vet  hvor jeg elsker høstens farger på trærne.

Må Han ikke la meg sørge over det som har vært eller forsøke å leve etter bladene fra tidligere årstider.

Måtte Herren la meg glede meg i Hans kreative geni, i vakkerheten som ikke falmer ønsker Han å produsere noe i livet mitt nå når jeg gledelig med hele mitt hjerte aksepterer denne sesongen i livet med sine muligheter og begrensninger.

Må Han gjøre hjertet mitt i stand til å hvile når jeg kommer til den siste fasen i livet, om den skulle bli lang eller kort.

Må Herren gi meg nåde til å gå fremad i Ham på alle tenkelige måter som Gud ønsker.

“Du ønsker, Herre – intet mer, intet mindre, intet annet…”

Advertisement
%d bloggers like this: