28. Andre eller meg?

Emne: Relasjoner med andre kristne

“1 Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, 2 så gjør nå min glede fullkommen: Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, vær ett i sjel og sinn. 3 Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. 4 Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. 5 La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!

6 Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik,

7 men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske,

8 fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.

9 Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn.

10 I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden,

11 og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!”

Filipperne 2:1-11

Da Paulus skrev brevet til kirken i Filippi ønsket han å oppmumntre dem at de ikke skulle ha splittelse i kirken. Denne splittelsen kommer når noen ikirken sette seg selv høyere enn andre. Men dette er enda ett av eksemplene som Kristus viser oss. Faktum er at da Jesus tok på seg selv den straffen som vi fortjente, så satte Han andres veferd over sin egen.

Om vi bare kunne følge Hans eksempel i kirkene våre og ionnse at kirken er mye større enn et hvilket som helst individ, og dens tjeneste mye viktigere enn våre personlige rettigheter og øsnker! Om vi bare kunne spørre: “Hvordan vil mine handlinger påvirke kirken og det Jesus ønsker at vi skal gjøre?” Istedenfor insisterer vi på vår rett og holder oss i vår posisjon, selv om det splitter kirken og ødelegger vitesbyrdene våre (vårt eksempel som en kristen) og stopper fremgangen.

En sommer kom en birøkter og plukket opp noen bønner nær bikubene sine. Noen av biene oppdfaget ham og antok at han var fienden. I angrepet deres stakk to bier ham og døde i forsvaret av bikubene. De hadde bare ett mål:tryggheten til de andre i bikuben, så de ga livene sine for alles gode.

Istedenfor å være sinne beundret birøkteren de biene og ba om at vi vil bli likedann; ikke søke vår egen komfort og trygghet, men leve for det gode til Kridti legeme!

Alle oss valgte å være en synder, Alle oss fortjener evig død. Alle er frelst fra Jesu lidelse. Og så, mine brødre, lar veg være Som Kristus, i Hans nåde, har vært for meg. Alle mine rettigheter giv jeg villig For alle å tjene og lide for Deg.

Sett andre før deg selv.

Spørsmål:

a. Hva er din første reaksjon når noen sårer deg?

b. Hva sier dette skriftstedet om måten vi burde se på og forholde oss til andre kristne?

c. Identifiser en person som du har vanskligheter med å godta. I lys av denne studien, be for en forandring i din holdning overfor ham/henne.


 

Advertisement
%d bloggers like this: