11 september: Adlyd og ær foreldrene

Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og riktig.  Du skal hedre din far og din mor,”

Efeserne 6:1-2

Instruksjonen for barna som Paulus gir der er todelt. Barn skal først adlyde foreldrene sine. Det spiller ingen rolle om de er enige med dem, forstår reglene deres, eller ser de individuelle feilene deres. Barn skal adlyde foreldrene sine umiddelbart, gledelig, og fullstendig — så lenge de ikke blir bedt å ikke adlyde Guds klare bud (“vær lydinge… i Herren“).

I tillegg skal imidlertid hvert barn gi ære til hans eller hennes far og mor. Det er ikke nok å bare ta ut søppelet, re opp sengen, eller rydde på rommet — dersom barnet knurrer for seg selv, eller klager om foreldrene til vennene sine. Å hedre foreldrene betyr å respektere deres stilling som autoritet over deg, som deres barn, og vise den respekten i dine handlinger  og ord.

Foreldre, dere har en plikt til å undervise denne delen av Bibelen til barna dine, like mye som en annen del av Skriften. Barna dine burde vite at Gud krever lydighet og ære fra dem, mot dere, for Hans herlighet. Bare å være ditt barns “venn”, stedenfor deres forelder, er ikke et valg Gud gir oss.

Selvsagt, dersom barna skal adlyde deres jordbundne foreldre, og ære dem med sine handlinger og ord, hvor mye mer burde ikke hvert barn ære og adlyde vår Far i himmelen? Underkaster vi oss umiddelbart, gledelig og fullstendig? Ærer vi Ham i alt vi sier og gjør? Det er riktig, det er passende, at vi hedrer og adlyder vår himmelske Far, offentlig og privat.


 

Advertisement
%d bloggers like this: