27 mai: All nådes Gud

“En kort tid må dere nok lide, men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn.”

1 Peter 5:10

Gud er “all nådes Gud“.

Det første og viktigste eksempel på nåde som Peter gir oss er at Gud har “ved Kristus… kalt dere til sin evige herlighet“. Det faktum at frelsen er av nåde impliserer umiddelbart at vi ikke kan tjene eller fortjene den. Vi er rettferdiggjort “ufortjent og av hans nåde” i Jesus Kristus , minner Paulus oss på i Romerne 3:24.

Faktum er at ingen av oss fortjener frelse. Frelsens historie blir summert opp på en vakker måte av Paulus i Romerne 5:20 hvor han skriver “der synden ble stor, ble nåden enda større“. Det var ikke merittene våre, de gode gjerningene våre, eller vår store trofasthet som ble store. Frelsen er stor nåde til store syndere.

Denne nåden ble gitt til oss, blir vi minnet om i dagens tekst, til og med før vi ble født og før denne verden begynte: Gud “har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av” (2 Timoteus 1:9).

Men å kalle oss til evig herlighet er ikke den eneste manifestasjonen av Guds nåde, informerer Peter oss. Guds nåde er en her-og-nå nåde som også modner, etablerer, styrker og roer oss gjennom de lidelsene vi opplever i denne verden. Guds nåde bærer oss ikke bare opp til himmelen i framtiden, men trener oss opp og modner oss til dagens utfordringer og sorger og smerter.

Måtte all nådens Gud modne og roe oss nå, forberede oss for den evige herligheten som er ved Jesus Kristus.


 

Advertisement
%d bloggers like this: