18. To avgjørende spørsmål

Emne: Å kjenne Gud

“4 Jeg har arrestert og latt fengsle både kvinner og menn, ja, helt inn i døden har jeg forfulgt tilhengerne av denne Veien. 5 Det kan både øverstepresten og hele Rådet bekrefte. De ga meg brev til våre brødre i Damaskus, og jeg reiste dit for å legge også dem som var der, i lenker og føre dem til Jerusalem for å få dem straffet. 6 Men da jeg var underveis og nærmet meg Damaskus ved middagstid, strålte det plutselig opp et lys fra himmelen rundt meg.  7 Jeg falt til jorden og hørte en stemme si til meg: ‘Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?’  8 Jeg spurte: ‘Hvem er du, Herre?’ Da sa han til meg: ‘Jeg er Jesus fra Nasaret, han som du forfølger.’  9 De som var sammen med meg, så lyset, men hørte ikke stemmen som talte til meg. 10 ‘Hva skal jeg gjøre, Herre?’ spurte jeg. Og Herren sa til meg: ‘Reis deg opp og gå inn i Damaskus. Der skal du få beskjed om alt du er utsett til å gjøre.’

Apostlenes gjerninger 22:4-10

Å motta Jesus som Frelser fra synd bringer oss inn til et livsforandrende forhold med Guds Sønn. Selv om vi ikke vet på det tidspunktet om alle de langtrekkende implikasjonene til Ham, så kan vi ikke unnslippe det faktum at fordi Han er Gud, så har Han rett til å være Herre på alle områder i livet vårt. Før eller senere må vi komme til et punkt hvor vi bekjenner ordene til Thomas, tvileren: “Min Herre og min Gud!” (Johannes 20:28).

I Paulus sin omvendelsesopplevelse gjenkjente han Jesus både som Frelser og Herre. Da Saulus hørte Jesu stemme på veien til Damaskus, så spurte han dette avgjørende spørsmålet: “Hvem er du, Herre?” Fra svaret “Jeg er Jesus” innså Paulus med en gang at Han som han hadde forfulgt virkelig var Frelseren. I det øyeblikket kastet han seg selv ned for Hans nåde. Skjelvende i Guds nærvær spurte han et annet avgjørende spørsmål: “Hva skal jeg gjøre, Herre?” Han, som Oswald Chambers uttrykker det, “ga opp retten til seg selv.”

Du som er troende har bestemt deg for å stole på Jesus som din Frelser. Du har avgjort det første spørsmålet om hvem Gud er. Men har du stilt det neste spørsmålet “Hva skal jeg gjøre, Herre?” Si til Ham i dag: “Herre, jeg vil gjøre hva enn Du ber om!”

Ta mitt liv og la det bli Helliggjort for Deg; Ta mine hender og la dem virke På impulser fra Din kjærlighet.

Fordi Kristus kjøpte oss, så har Han rett til å eie oss.

Spørsmål:

a. Tror du det er veldig vanskelig å være en hengiven kristen? Hvorfor?

b. I vers 10, hvordan viste Paulus hans dedikasjon til Herren under omvendelsen hans?

c. Er du forberedt til å stole på og adlyde Gud i hvert et område i livet ditt? Identifiser ett område som du finner vanskelig og be om hjelp for å beseire det.


 

Advertisement
%d bloggers like this: