10 mai: Søk først Guds rike

“Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.”

Matteus 6:33

Livet kan ofte virke meget komplisert. Karrierevalg, familiedynamikk, akademiske ambisjoner — alle områder og emner i livet har sine egne utfordringer.

Men Jesu spotlighter for oss den overbestemmende, altomfattende prioriteten for å leve og, ved å gjøre dette, forenkler våre kompliserte sitasjoner betraktelig. Søk først Guds rike, sier Jesus, ikke personlig forfremmelse, finansiell sikkerhet eller selvoppfyllelse.

Burde du akseptere denne forfremmelsen? Søk først Guds rike. Hvor burde du sende barna dine til skole? Søk først Guds rike. Burde du forfølge dette forholdet? Søk først Guds rike.

Selv om dette direktivet ikke gir spesifikt svar til alle problemer, så eliminerer det bestemt en mengde av mulige valg. Om det ikke fremmer Guds rike eller reflekterer Hans rettferdighet, så oppfyller det ikke grunnleggende kriterier og trenger ikke å bli betraktet lengre.

Når vi ensporet søker hva som er best for Guds rike, så lover Jesus at Gud vil søke vårt velbefinnende, og ikke glem: så skal vi få alt det andre i tillegg. Hva er det snakk om her? Alt som er nødvending og bra for deg, alt som vil assistere deg i ditt mål om å fremme Guds rike i Kristus.

Står du overfor et vanskelig og innviklet spørsmål i dag? Filtrer tankene og valgene dine gjennom dette utrolig viktige objektivet: søk først Guds rike.


 

Advertisement
%d bloggers like this: