Vers 21

“Hans bror hette Jubal, han ble stamfar til alle dem som spiller på harpe og fløyte.”

1 Mosebok 4:21

Jabals bror het Jubal. Ordet for “bror” kan bety både en fysisk bror – en som har samme mor og far. Det kan selvsagt også brukes om en “åndelig bror” eller en god kammerat som man anser å være like nær som en fysisk bror. Vi bruker ofte dette ordet når vi snakker om eller til våre “brødre” og “søstre” i Ånden – det vil si andre kristne som vi har samfunn med. Når Paulus sier “Alle brødrene hilser dere. Hils hverandre med et hellig kyss” i 1 Korinterbrev 16:20, så snakker han ikke om brødre som har samme kjødelige mor, men andre kristne som hilste sine kristne brødre i Korint. Ettersom vi her i 1 Mosebok er inne på stamtavler med oppramsing av hvem som fødte hvem, så er det her helt åpenbart at vi snakker om fysiske brødre som hadde samme kjødelige mor. 

Ofte finner vi at brødre blir gitt like navn som er nesten identiske. Jabals brors navn var “Jubal” – translitterert som “Yuwbal” – og man antar at dette navnet kommer fra samme ordet som “Jabal“. Med andre ord beskrev dette navnet en rennende bekk, muligens en som reiste rundt som en “vandrer”. “Jubal” likner jo også vårt norske ord “jubel” Det vil derfor ikke komme som noen overraskelse at flere kommentatorer oversetter navnet “Jubal” som “lyd”. Av hva vi leser videre her, så er det åpenbart at Jubal skapte masse lyd ettersom han blir presentert som jordens første musikker.

Nok en gang finner vi ordet “far” eller “stamfar” brukt om en person. På samme måte som med broren hans (Vers 20), så blir Jubal betraktet som oppfinneren av musikk – mannen som startet hele musikkindustrien og lagde de første instrumentene på jorden. Instrumentene han her blir gitt æren for å ha oppfunnet “harpe og fløyte“. Vi tror altså ikke at alle som ble født som etterkommere av Jubal spilte på disse instrumentene, men at han var den første som praktiserte dette. Ordet for “harpe” er det hebraiske ordet “kinnowr” – det kommer fra et verb som betyr “å snurre”, og brukes i Gamle Testamentet om flere forskjellige typer strenge-instrumenter. Det kan ha vært en tidlig form for en gitar, en citar eller en lutt, men ble ofte oversatt som “harpe“. Innen jødisk og kristen tradisjon finner mann “Davidsharpen” som et symbol i salmetradisjonen. Det bygger på historiene om da kong Saul fikk sine anfall av sinne og angst, og David spilte harpe for ham slik at han skulle finne roen igjen (se 1 Samuel 16:14-16, 18, 21, 23). Ordet for “fløyte” er “uwgab” som stammer fra et verb som betyr “å blåse” og derfor brukes om blåseinstrumenter. Ordet “fløyte” er her meget passende i oversettelsen. King James bruker her ordet “organ” som oversettes “orgel”, men det første orgelet vi kjenner til, ble bygget på 200-tallet og tilskrives Ktesibios fra Alexandria. Det var trolig en slags kombinasjon av panfløyte og sekkepipe og besto av en piperekke koblet til et luftmagasin. Selv om dette uten tvil er et blåseinstrument, er det tvilsomt at Jubal hadde konstruert noe slikt. Hebraiske ord for sanger og musikk er meget vanskelig å oversette nøyaktig, men vi kan forholdsvis lett bestemme hvilken gruppe instrumenter det her er snakk om.

Det synes på det rene at Jubal har vært mer oppfinnsom enn andre opp til denne tiden, og han har sikkert vært en kunstner i sitt far. Trolig tjente han penger eller tjenester og materielle ting for musikken han spilte. Ettersom samfunnet før den store vannflommen vokste raskt – med lange liv og gode levevilkår – så har det trolig kommet flere og flere mennesker som spesialiserte seg. Noen har sikkert vært flinke å lage sko, andre å bake gode brød. Den spesialiseringen som vi i vår moderne tid skjedde for meget lang tid siden, må ha skjedd forholdsvis kort tid etter skapelsen, ettersom befolkningstallet må ha eksplodert meget raskt. Jubal fant en nisje hvor han kunne gi noe som andre ikke kunne gi på dette tidspunktet. Vi kan bare forestille oss hvordan musikken hans kunne ha påvirket de andre som levde på denne tiden. Selv om musikken sikkert ikke var like avansert som dagens musikkbransje, så må det ha vært til stor glede for menneskene på denne tiden både som terapi og til avkobling.


 

Advertisement
%d bloggers like this: