2 april: Hva er ditt forhold til Jesus?

“Men han svarte: «Min mor og mine søsken, det er de som hører Guds ord og gjør etter det.»”

Lukas 8:21

Her beskriver Jesus Hans åndelige familiemedlemmer.

Mange i dag, og gjennom århundrer siden Jesus uttalte disse ordene, har hevdet at de har tilhørighet med Ham. Men Jesu egne orde irettesetter Hans ville-være, godværs-værende, såkalte familiemedlemmer.

Ikke dem som samler store folkemengder, eller oppnår politisk innflytelse, eller salver deres skyldige samvittigheter med mitt navn, sier Jesus, men de som lytter til og adlyder Guds Ord. De som har et sant og permanent forhold med meg er de som er mottakelige overfor Guds Ord.

For et høyt syn på Skriften Jesus hadde! Selv i nærheten av Hans biologiske mor og søsken, så minner Jesus oss tydelig at en sann forbindelse til Kristus ikke blir opprettholdt gjennom familietilhørighet. For definisjonen av Hans disipler valgte Jesus målrettet det steinsolide, uforanderlige Guds Ord som måleinstrumentet av sann religion.

Filantropi lager ikke en kristen. Gode intensjoner eller en families stamtavle definerer ikke Guds barn. Istedenfor er Guds Ord det enkle, eneste barometeret som Jesus gir oss for å måle vårt fellesskap med Ham.

Hva er ditt forhold til Jesus? Godkjenner du bre Ham, eller adlyder du Ham? De som hører Guds Ord og anvender det trofast i livene deres blir forsikret om at Jesus virkelig er deres nære Venn og sanne familiemedlem.


 

Advertisement
%d bloggers like this: