7 mars: Gud er vår Far

“Men nå, Herre, er du vår far! Vi er leire, du er den som former oss, alle er vi verk av din hånd.”

Jesaja 64:7

Gud er Far for vår eksistens. Du ville ikke være har om det ikke var på grunn av Hans skapende, opprettholdende kraft. Du kan nyte hva Sinclairs Ferguson kaller “svimlende privilegium” av å eksistere.

Det er av denne grunn salmisten skriver “Kom, la oss knele og kaste oss ned, bøye kne for Herren, vår skaper!” (Salme 95:6). Hele skaperverket skylder Gud sin lovprisning og underkastelse, på grunn av Hans unike og respektable stilling som vår Skaper.

Vår obligasjon til vår Skaper er så åpenbar og så komplett at Jesaja uttaler en forbannelse over dem som stiller spørsmål ved Guds autoritet: “Ve den som fører sak mot sin skaper, et potteskår blant potteskår av jord! Kan leiren si til ham som former den: «Hva gjør du?» Kan det du lager, si: «Han har ikke hender»? Ve den som sier til en far: «Hva er det for barn du får?» og til en kvinne: «Hva er det du føder?»” (Jesaja 45:9-10).

Men Gud er også din frelses Far, dersom du er en av Hans barn. Har du følt Guds Ånd trekke deg mot Gud i anger og tro? Dersom du gjør det, så er situasjonen din slik som Paulus beskriver den i Romerne 8:15: “dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper: «Abba, Far!»

Jesus oppmuntrer de som er adoptert inn i Guds familie å adressere Ham i bønn med dette varme og intime språket: “Fader vår, som er i himmelen” (Matteus 6:9). Enda mer svimlende er det privilegium av frelsens eksistens! Gjennom Kristi perfekte arbeid på korset har vi blitt i stand til å kalle universets Gud for “Far“.


 

Advertisement
%d bloggers like this: