Dag 20: Helbred meg!

Det synes som at det alltid er noen å be for – en venn som skal opereres, et familiemedlem som får en ny og fremmed diagnose, en kjær venn som strever med avhengighet eller ikke er interessert i Kristus. Samme hva elendigheten er, så er Jesus Helbrederen! Noter ned i notatboken navn på folk som du kjenner som trenger helbredelse, fysisk, psykisk og åndelig. Be for dem!

Helbred meg, Herre, så blir jeg helbredet, frels meg du, så blir jeg frelst. For du er min lovsang.

Jeremia 17:14

Stopp og tenk

Ta en plasterbit og fest den til notisboken din. La den minne deg om at Gud hellreder oss i dette livet og har gitt oss den ultimate helbredelsen i sin Sønn, Jesus Kristus.


 

Advertisement
%d bloggers like this: