Var Jesus født i en stall?

baby-jesus-in-a-manger-images-25.jpg (500×392) | Christmas scenes, Animated christmas, Christmas night

Er det riktig at Jesus ble født i en stall fordi det ikke var rom for dem i herberget? Eller er dette bare en myte som vi tror på fordi vi ikke har studert Bibelteksten grundig nok? Du inviteres hermed til å lese en alternativ fortolkning av Juleevangeliet.

Mange av oss har vært med på juleavslutning eneten på en skole eller i en kirke hvor alle de søte, små barna har kledd seg ut som Maria og Josef, hyrdene på marken og debtre vise menn. Vi har sett Maria og Josef banke på døren i “vertshuset” for å bli fortalt at det ikke er plass for dem der, men at verten har en stall hvor de kan overnatte. Skuespill med barn er virkelig fornøyelige, og de er en del av mange menneskers jueltradisjoner. Ofte blir det høylytt latter under skuepillet, som da døren til vertshuset falt ned, eller noe annet uforutsett skjedde med barna.

Men er dette slik det virkelig skjedde? En forståelse for jødisk tradisjon og nøyere gransking av skriftene kan foreslå at det skjedde litt andreledes enn hva vi har tross i utallige år.

La oss starte med å lese litt av Lukas fortelling om hva som skjedde:

Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.”

Lukas 2:4-7

Det kan kanskje overraske noen at Bibelen ikke gir flere detaljer om Jesu fødsel enn det vi leser her. Sant å si kommer mesteparten av fortellingen vi kjenner så godt fra tradisjoner vi har fått opp igjennom tidene. Etter versene som står overfor, forteller Bibelen om engelene som fortalte hyrdene om Jesu fødsel, og at disse hyrdene kom for å se hva som hadde skjedd. Matteus 1:24-25 forteller oss at Josef giftet seg med Maria “og levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn. Og han ga ham navnet Jesus.” Kapitlet etter forteller om magi’ene som kom for å se barnet, og om flukten til Egypt.

La meg nevne noen få poeng før vi sammenlikner vår moderne julehistorie med den som vi ser i Bibelen. For det første sier Bibelen klart at Jesus var født i Betlehem, men den slår ikke fast hvordan de dro dit eller hvor lenge de var der. Det står ikke at Jesus ble født med en gang de ankom Betlehem. Det er lite trolig at Maria og Josef ville begi seg ut på en ca 160 km lang reise dersom Maria kunne føde når som helst. faktisk hentyder Lukas 2:6 at de hadde vært i Betlehem en stund før Maria fødte Jesus ( “mens de var der, kom tiden da hun skulle føde“). Tidsaspektet er meget viktig, særlig når det gjelder magi’enes ankomst. De kom da også til et hus, ifølge Matteus 2:11.

For det andre nevner ikke Bibelen noen gjestgiver som fortalte dem at vertshuset var fullt for natten. På engelsk står det at det ikke var rom i “the inn”, altså vertshuset. I den norske 1930-oversettelsen stod det “det var ikke rom for dem i herberget“. Disse gamle oversettelsene gir ikke, synes jeg, noen god oversettelse av det greske ordet “kataluma“. I 2011-oversettelsen er dette ordet ganske enkelt oversatt som “husrom“, en mye mer korrekt oversettelse.  “Kataluma” betyr egentlig et oppbrekk av en reise. noe som betyr et sted å overnatte muligens et gjesterom. I Lukas 22:11 er ordet oversatt “rommet” i 2011-oversettelsen (fremdeles “herberge” i 1930-oversettelsen). Jesus snakket her om et gjesterom hvor Han og disiplene skulle ha påskemåltidet, hva en på engelsk kaller “the upper room”. I vers 12 sier Jesus: “Da skal han vise dere et stort rom ovenpå med tepper og puter. Der skal dere stelle i stand.” Jødisk tradisjon forteller oss at mange av husene i Israel hadde et rom i øverste etasje som de brukte som gjesterom. Dette var pent innredet, dersom de som bodde der hadde råd til det. Ofte var dette et uttrykk for hele den øverste etasjen på et hus. I Apostlenes gjerninger 1:13-15 ser vi at det en gang var samlet 120 mennesker i et slikt “upper rom”, som trolig var hele øverste etasje på et hus hvor menigheten samlet seg.

Dette høres kanskje ikke overbevisende ut for noen som har vokst opp med en moderne julehistorie. Bibelen har imidlertid et eget ord for et vanlig vershus; ordet “pandocheion”. Dette ordet ble brukt i liknelsen om den barmhjertige samaritan (Lukas 10:34) da samaritaneren betalte verten i vertshuset for å ta vare på den skadede mannen.

En kan spørre seg hvorfor Lukas ikke brukte “pandocheion” i juleevangeliet ettersom han var kjent med dette ordet. Grunnen er trolig at Maria og Josef aldri forsøkte å overnatte på et vertshus. Lukas skrev at det ikke var rom for dem på “kataluma” som bedre kan oversettes som “gjesterommet”. Det er viktig å merke seg at begge disse ordene var vrukt av legen Lukas som var en lærd mann som ikke hadde noen problemer med å vite hvilke ord han skulle bruke når han skrev evangeliet sitt.

Maria og Josef returnerte familiehjemmet deres i Betlehem på grunn av manntallet som skulle tas (Lukas 2:1.4). Ettersom manntallet ble tatt over hele det romerske riket, var det mange jødiske familier som dro til Betlehem på denne tiden, og de fleste forsøkte sikkert å overnatte hos familiemdelemmer som fremdeles bodde i området. Det er meget trolig at Maria og Josef oppholdt seg hos sin egen familie da de kom til Betlehem, men på grunn av den store mengden folk som hadde ankommet, var huset tykt med folk og “kataluma” (gjesterommet) trolig fullt. På grunn av dette måtte Maria og Josef antageligvis overnatte i nederste etasje av huset hvor husets ordinære beboere bodde. Det er vanskelig å forestille seg at en jødisk familie med så høye famileverdier ville vise bort sin egen familie, attpåtil en som var gravid.

Arkeologer har gavd ut flere hus fra det første århundre i Judea. De har funnet at øverste etasje vanligvis har fungert som gjesterom, mens underetasjen har fungert som oppholdsrom og spiserom. Ofte ville tamme dyr bli barkt inn i huset for å beskytte dem mot elementene og tyveri. Dette virker rart for oss, ettersom vi aldri ville bringe husdyr (uten hund og katt) inn i husene våre om natten, men til og med i dag finner vi i enkelte land at mennesker og dyr okkuperer hver sin del av samme bygning.

Det finnes bibelsk støtte for at folk i Midtøsten hadde dyr i husene sine. I Dommerne 11 leser vi om Jefta som planla å ofre det første som kom løpende ut av huset hans da han kom hjem. Han ventet trolig at et dyr skulle komme ut døren på huset hans. Han ante ikke at datteren hans ville komme løpende ut før dyrene. Så der ser ut til å finnes eksempler på at dyr ble oppbevart i samme hus som menneskene bodde i.

Det er her krybben kommer inn. Maria fødte trolig Jesus i den nedre etasjen av et folksomt hus, hvor noen av dyrene hadde blitt tatt inn for natten. Hun pakket Jesus inn og la Ham i en krybbe — et mattrau for dyr. Selvsagt bruker vi i dag ordet “krybbe” også om en barneseng. Det kan tenkes at huset de var i var sprsomt møblert, og av og til bruker man det man har for hånden — i dette tilfelle et mattrau.

Selvsagt burde vi ikke bli så opptatt av små detaljer at vi mister ørneperspektivet av Jesu fødsel. Gud ble til menneske — Jesus Kristus ble til en sønn som var en ettrfølger av Adam slik at Han kunne dø i vårt sted på korset på Golgata. Fordi Jesus kom til jorden kan absolutt alle mennesker bli frelst og få evig liv dersom vi tror og følger etter Jesus. Jesus Kristus er verdens største og beste julepresang! La oss feire julen sammen og glede oss over den fantastiske nåden vi kan få del i på grunn av Ham!


 

Advertisement
%d bloggers like this: