16 september: Guds velsignelser

“Men han har latt Israel spise den beste hveten. Jeg metter deg med honning fra klippen.”

Salme 81:17

Der er stor lærdom å finne selv fra feilene til Guds folk som er nedskrevet i Skriften. Gud sier at dersom Hans folk hadde adlydt Hans stemme, så ville Han ha dempet ned fiendene deres og matet dem med honning fra klippen. Men de gjorde opprør og fulgte sine egne råd.

Hvor trist det er at ett folk som kunne ha nytt de rikeste velsignelsene fra deres gavmilde Gud ble istedenfor overgitt til deres egne ønsker og led av konsekvensene til deres ulydighet.

Hvor ofte har du gått glipp av velsignelser? Der er råd og trøst i Guds Ord, men du har kanskje tilbrakt lite tid i det. Der er rik nåde ved nådens trone, men du har kanskje  forsømt å be. Der er gleder og velsignelser å finne i Guds hus, men du har kanskje blitt fristet av verdens tomme løfter.

Menigheter sørger av og til over tapet av den åndelige gløden de hadde i tidligere dager. Men istedenfor å komme til omvendelse for synd og forsømmelse, så kommer en med unnskyldninger om at vi lever i vanskelige tider. Mangelen på kraft i forkynnelsen er en bekymring, men taler som får menneskene til å føle seg bra tar ofte plassen istedenfor sunne bibelske studier.

Neste gang du står overfor en fristelse til å synde  eller ødsle bort Guds velsignelser, så husk dette: Gud er villig og i stand til, å velsigne sine folk. Lytt til Han kall om å komme tilbake. Kall på Ham, og vit at Han er villig til å lytte, og klar til å velsigne.


 

Advertisement
%d bloggers like this: