Vers 20

“Ada fødte Jabal, han ble stamfar til dem som bor i telt og holder budskap.”

1 Mosebok 4:20

Ada – kvinnen hvis navn betød “en pyntegjenstand” – fødte en sønn som het “Jabal“. Det hebraiske navnet translitterert som “Yabal” betyr “en strøm” eller “en bekk” som strømmer nedover. Det maler et piktoresk og vakkert, rolig bilde av en bekk som sildrer rolig nedover en åsside. Flere kommentatorer oversetter navnet som “vandrer”, noe som også passer med hans vandrende livsstil. Man vet egentlig ikke noe mer om Jabal enn de fattige opplysningene som Bibelen her gir om ham. “Han ble stamfar til dem som bor i telt og holder budskap.” “Stamfar” her betyr opprinnelig “far” men brukes også til flere andre versjoner av dette ordet – som eksempelvis “stamfar”, “overhode”, “patriark” eller “sjef”. Adam Clark oversetter ordet som “oppfinner” eller “lærer” og viser til 1 Samuel 10:12 hvor de som kjente Saul før han ble utvalgt til konge ble forbauset over at han frofeterte blant profetene og spurte “Hvem er da far til disse?” Det han mener gjelder i begge tilfellene er at det her gjelder dem som har startet med denne aktiviteten – hvem startet denne gruppen av profeter, og hvem startet teltmakeryrket. Trolig bodde menneskene før Jabal i hus – vi ville kanskje kalle dem hytter – laget av jord og trær. Vi vet ikke hvor detaljerte eller hvor gode husene til de første menneskene på jorden var, men når vi leser dette verset får vi inntrykk av at Jabal lagde de første teltene. Abraham var også kjent for å bo i telt, og han flyttet teltene sine med seg når han dro fra sted til sted. Abraham var meget rik til tross for sin nomadeaktige livsstil (1 Mosebok 13:2).

Det ser ut som om Jabal også oppfant det å holde stor budskap – det vil si flokker med dyr, det være seg kyr, hester eller andre store flokker som en har på beite. Fordi Abel var en sauegjeter, så antar vi at Jabal trolig hadde kveg – at det her var snakk om store dyr som beiter på store jorder. Trolig har sauepass vært et av de helt første yrkene som fantes, men det tok ikke lang tid før en også begynte å holde kveg. Ettersom Jabal og hans etterkommere bodde i telt, så flyttet de trolig fra sted til sted med kveget sitt. Det er ikke umulig at Abel var en sauebonde på en mye mindre skala enn hva Jabal var, så vi kan ikke helt utelukke at Jabal eller hans etterfølgere hadde saueflokker. Men det  vi vet med sikkerhet er at Jabal fant opp ideen om å ha store flokker med budskap og reise rundt sammen med dyrene.

Ordet som blir oversatt som “telt” betyr “en bedekning” – altså at noe dekker over. Det er samme ordet som på Moses tid ble oversatt som “tabernakel“. Dette var også en type telt, og vi finner ordet “tabernakel” igjen i Nye Testamentet hvor det brukes om kroppene våres – det at våre liv her er bare midlertidige tilværelser, som når vi setter opp og tar ned igjen et telt. Forfatteren av Hebreerbrevet sier: “Vi har slik en yppersteprest som satte seg ved høyre side av Majestetens trone i himlene, en som gjør prestetjeneste ved helligdommen, det sanne tabernakel, som Herren har reist, og ikke et menneske” (Hebreerne 8:1-2). Vi ser her at selv det tabernaklet som Moses fikk bygget i ødemarken ikke var godt nok for Herren, men Gud har reist et spesielt, perfekt tabernakel som ingen menneskehender har rørt ved. Det er mange leksjoner å lære fra tabernaklet som Moses fikk instruksjoner om å bygge i ødemarken, og det kan studeres nærmere i min bok “Moses evangelium – en vandring gjennom tabernaklet”


 

Advertisement
%d bloggers like this: