Skyet teori

Image result for gas cloud theory

I flere tiår har den rådende teorien vært at stjernene former seg i klynger fra store gasskyer som kollapser i sin egen gravitasjon. Prosessen de dannes i antas å produsere krefter som kan forårsake at stjernene driver fra hverandre til de ikke lengre er bundet ammen ved gravitasjon.

Et team med astronomer har nylig testet denne teorien ved å måle bevegelsen av nærliggende “unge” stjerner som ser ut til å ha vært sammen i klynger i fortiden. De oppdaget at stjernene ikke viser noe bevis for noen sinne å ha vært bundet av samme gravitasjon. Dette betyr at de må ha blitt dannet hver for seg.

Det er vanskelig nok å forklare hvordan en gassky kunne kollapse med tyngdekraften til flere stjerner. Å forklare dannelsen av individuelle stjerner på denne måten er enda vanskeligere – om ikke umulig. Teamet foreslår at de fleste stjernene antakelig ble dannet ved en type “turbulent” prosess som drev materien sammen.

Bibelen, på den andre siden, dokumenterer en lettere forklaring (til å forstå og å forsvare). Gud skapte stjernene direkte på skapelsesukens fjerde dag. Det krever ikke at de fysiske lovene måtte reversere seg selv uten grunn.


 

Advertisement
%d bloggers like this: