16 november: En gavmild sjel blir belønnet

“Den gavmilde får gode dager, den som øser ut til andre, får rikelig tilbake.”

Salomos ordspråk 11:25

Dette løftet er gitt til den som er gavmild — den som er gavmild ikke bare når det gjelder materielle ting, men også år det gjelder tid, kjærlighet, og tjeneste for andre. I vår menneskelige natur har vi en tendens til å være egoistiske, opptatt med våre egne interesser og følge våre egne planer. Men verset før dagens tekst (11:24)  forteller oss at en slik innstilling fører til fattigdom

Som kontrast kan man si at den som ved nåde elsker sin neste, ser på andre og ser etter muligheter for å tjene dem,  er dem som “får rikelig tilbake“. Gud har lovet at den som sår rikelig vil også høste rikelig. Det er et prinsipp som Paulus forteller oss om, som  gjelder vår giverglede, men det berører ethvert område i vår kristne tjeneste.

Ingen blir fattigere enn den begjærlige mannen som ikke finner noen glede i å gi, eller personen som er opptatt med sine egne planer eller ikke har tid til å be for eller tjene andre. Men når en gir rikelig av pengene sine, tiden sin og seg selv, så vanner en andre med stor glede over å få tjene Gud.

Akkurat som et individ med en gavmild ånd gleder seg over strømmer ovenfra, er det like sant om en menighet som har de samme holdningene. Der er en glede som seirer innen Kristi legeme når glade givere og andre blir velsignet gjennom giverglede deres. En menighet med en givende ånd er en menighet som gir ære til Jesus Kristus mens den trofast tjener dem som er i nød.


 

Advertisement
%d bloggers like this: