En godterimakers vitnesbyrd

Image result for candy cane

En godterimaker i Indiana, USA ønsket å lage godteri som kunne være et vitnesbyrd, så han laget julens sukkerstang. Han inkluderte flere symboler for fødselen, tjenesten og døden til Jesus Kristus.

Han startet med en stang av hvitt, hardt godteri. Hvitt for å symbolisere jomfrufødselen og den syndfrie naturen til Jesus; og hard for å symbolisere den faste klippen, kirkens fundament, og fastheten til Guds løfter.

Godterimakeren formet godteriet til en “J” for å representere Jesu navn, som kom til jorden som vår Frelser. Det kunne også representere staven til “Den gode Hyrden” som Han rekker ned til verdens grøfter for å løfte opp Hans frafalne lam som, lik alle lam, har gått seg vill.

Siden han tenkte at sukkertøystangen var noe enkel, så lagde han røde striper på den. Han brukte tre små striper som bilde på piskingen Jesus fikk som vi blir helbredet ved. De store røde stripene var for blodet som Kristus blødde på korset slik at vi skulle få løfte om evig liv.

Dessverre ble godteriet kjent som en sukkertøystang – en meningsløs dekorasjon til juletiden. Men meningen er fremdeles der for de som har “øyne for å se med, og ører til å høre med”. Jeg ber om at dette symbolet igjen vil bli løftet opp for å være vitne for JESU UNDER OG HANS STORE KJÆRLIGHET som kom til oss ved juletid og forblir den ultimate og dominerende kraften i universet i dag.

Ukjent forfatter

Det finnes også en annen versjon: At godterimakeren var fra et kommunistland som Russland som laget godteriet for å vitne med. Han lagde sukkertøystangen i godtebutikken for å la kristne vite at der var et “undergrunnsmøte”, et hemmelig kirkemøte i et privat hus. Når sukkertøystangen ble stilt ut i vinduet var kysten klar. Han skal også ha ført mennesker til Kristus ved å bruke den.

Samme hvilken versjon som er den riktige, så er symbolene på sukkertøystangen de samme.


 

Advertisement
%d bloggers like this: