8. Å bli i Herren

“Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg.”

Johannes 15:4

Når en ny pode blir satt inn i vintreet og den forblir der, så er det en tofoldig prosess som skjer. Den første er i treet. Poden skyter sine små røtter og fiber ned i stammen, og stammen vokser seg inn i poden, og det som blir kalt “strukturell forening” blir satt i verk. Poden blir i vintreet og blir ett med det, og selv om vintreet skulle dø, ville den fremdeles være ett tre med det. Så er det den andre prosessen, hvor sevjen til vintreet kommer inn i den nye strukturen, og bruker den som en passasje hvor sevjen kan flyte opp og vise seg selv som frikse skudd og blader og frukt. Her er den livsviktige foreningen. Inn i poden som er i stammen, så entrer stammen poden ved hjelp av sevjen som er i den. Når Herren sier: “Bli i meg, så blir jeg i dere“, så peker Han mot noe analogt i dette. “Bli i meg“: det refererer mer til hva vi må gjøre. Vi må stole på Ham og adlyde Ham, koble oss av alt annet og strekke oss ut etter Herren og klynge oss til Ham, synke oss helt inn i Ham. Når vi gjør dette, gjennom den nåden Han gir, så blir det dannet karakter og et hjerte forberedt til en rikere erfaring: “så blir jeg i dere“. Gud styrker oss med kraften i Ånden gjennom vårt indre menneske, og Kristus bor i hjertet ved tro.

Mange troende ber og lengter med stor ærlighet på at den Hellige Ånd skal fylle dem og Kristus bo inni dem, og undrer på hvorfor de ikke gjør større fremskritt. Grunnen er ofte det at “jeg i dere” ikke kan komme fordi påbudet “bli i meg” ikke er blitt vedlikeholdt. “Der er en kropp og ebn ånd.” Før Ånden kan fylle, må der være en kropp som er forberedt. Poden må ha grodd inn i stammen, og bli i den før sevjen kan flomme igjennom for å bringe mer frukt. Det er i underkastende lydighet vi følger etter Kristus, selv i eksterne ting, mens vi fornekter oss selv, forsaker verden, og med kroppen søker å samsvar med Ham, mens vi på denne måten søker på bli i Ham, slik at vi skal være i stand til å nyte å være “i Ham”. Arneisoppgaven som blir gitt oss; “bli i meg“, vil forberede ossfor arbeidet som blir utført av Ham; “jeg i dere“.

I – Disse tofoldige delene av kjennelsen har sine enhet i den dypere meningen av ordet “i”. Der finnes intet dypere ord i Skriften. Gud er i alt! Gud bor i Kristus. Kristus lever i Gud. Vi er i Kristus. Kristus er i oss: livet vårt opptatt i Hans. Hans liv blir tatt imot av oss, i en guddommelig virkelighet som ord ikke kan uttrykke. Vi er i Ham og Han er i oss. Og ordene “bli i meg, så blir jeg i dere” forteller oss bare at vi må tro på det, dette guddommelige mysterium, og å regne med vår Gud, den sanne Vinbonden, og Kristus, Vintreet, og gjøre dette guddommelig sant. Ingen tanker eller lære eller bønn kan fatte det. Det eret guddommelig kjærlighets-mysterium! Så lite som vi kan påvirke denne unionen, like lite kan vi forstå den. La oss kun se på at dette evige, guddommelige, allmektige Vintreet elsker oss, holder oss, virker i oss. La oss i tro på Hans virke bli og hvile i Ham, og alltid vende hjertene og håpet til Ham alene. Og la oss stole på at Han vil oppfylle mysteriet “bli i meg, så blir jeg i dere“.

Velsignede Herre! Du byr meg å bli i Deg! Hvordan kan jeg det, Herre, uten at du viser deg selv til meg, ettersom Du venter på å motta og ønske meg velkommen og beholde meg? Jeg ber Deg: Vis meg hvordan Du som Vintre gjør alt sammen. Å være sammen med Deg er å bli i Deg. Her er jeg, Herre, en grein, renset og værende og hvilende i Deg, mens jeg venter på at din sevje skal flomme inn i meg, full av Ditt liv og Din nåde.


Advertisement
%d bloggers like this: