5 april: Frelsen kan ikke tjenes

“Hvis jeg fremdeles forkynner omskjærelsen, søsken, hvorfor blir jeg da forfulgt? Da er ikke korset lenger noen snublestein.”

Galaterne 5:11

Dette er en forbløffende innsikt fra Paulus om korsets sannhet.

Menigheten i Galatia ble herjet av judaiseere, som insiterte på at den tradisjonelle omskjæringen fremdeles var nødvendig for å kunne bli frelst. Paulus motsatte seg selvsagt denne ideen og preket freidig frelse gjennom Guds frie nåde til alle som tror.

Og dette er den forbløffende observasjonen Paulus gjør: korsets krenkelse finnes i at det tilbyr frelse bare ved nåde! Det faktum at nåden er gratis er det som gjør korset så avstøtende for så mange.

Hvorfor er da så mange fornærmet av kristendommens påstander? Det er ikke fordi Kristus krever gode gjerninger, for omtrent alle religioner gjør dette. Grunnen for at Kristi kors er så fornærmende er at den viser at frelse kan ikke oppnås ved gjerninger. Det betyr at vi må vende oss mot Gud for å få hjelp og helbredelse og bli reddet.

Enhver annen verdensreligion lærer at dersom du er god nok og følger reglene deres, så vil du være okay. Men Kristi kors roper umiskjennelig til verden: “Du kan ikke frelse deg selv! Du kan ikke være god nok for Gud!” Det er grunnen til at Jesus måtte dø for at vi skulle kunne bli frelst.

Fornærmer korset din sans for selvverd og selvrealisering? Eller har du innsett at det er bare gjennom fri, ufortjent nåde at du kan bli frelst?


 

Advertisement
%d bloggers like this: