28 desember: Guds rettferdighet

“for alle har syndet og mangler Guds herlighet.”

Romerne 3:23

I en kort uttalelse summerer Paulus opp både alvoret og omfanget av den menneskelige tilstanden.

Hva er den største skaden som synden kan gjøre? Verst av alt gjør synden at vi kommer til kort — ikke bare ikke bare av forelderlige forventninger eller personlig potesiale — men i æren, eller lovprisningen, av Gud. Gud vil ikke prise noe som er feilaktig, som er ondt, som står imot den ferfekte godheten av Hans natur. Og så vil Gud aldri tilfredsstilt med handlinmgene til mennesker som er tiskitnet av synd. Med andre ord, det er umulig for oss å tilfredsstille Gud på egen hånd.

Hvor vidt spredd er dette problemet; det er universalr. “Alle har syndet“, og derfor har alle kommet til kort når det gjelder den standarden som en rettferdig Gud har satt. Der finnes ingen unntak til denne ynkelige, menneskelige situasjonen. Ethvert menneske er i behov for en utenomjordisk rettferdighet for å kunne tilfredsstille Gud.

Den eneste løsningen til denne universelle og dystre tilstanden av menneskeheten, forteller Paulus oss, er “Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror” (3:22). Bare Guds perfekte rettferdighet kan oppnå Guds pris; men den rettferdigheten er ved tro på Jesus Kristus, til alle som tror.

Håper du fremdeles å tilfredsstille Gud med din egen godhet, som kommer til kort for Guds standard? Eller stoler du på Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus?


 

Advertisement
%d bloggers like this: