Den nye paktens folk (1)

Johannes 14:15-21

15 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. 16 Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. 18 Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. 19 Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. 20 Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere.
    21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»”

DEN NYE PAKTENS FOLK – DEL 1

Ting forandret seg dramatisk for Jesu disipler. Dette kom bl.a. fram i Johannes åpenbaring 21:5 når Jesus sier: “Se, jeg gjør alle ting nye“.

Vi tror vi er så utrolig gode, men vi er skyldnere til Kristus.

Lukas 22:20På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere.

Jesus ønsker å ta oss med lengre enn korsets symbol til en dyp og rik substans – noe evig og intimt.

Det var en god stund for Jesus og disiplene. Først var det Palmesøndag. Så jaget Jesus ut fra tempelet de som drev med salg der. Det beste skulle enda skje. De åpnet døren, listet seg opp trappen med sandaler, så løftet Han opp begeret.

Dette begeret er den nye pakt”

Jødene var folk som holdt regler – de var religiøse advokater. De levde i Gamle Testamentets miljø. Det som Jeremias hadde sagt var godt kjent – byrden fra det gamle systemet ville bli opphevet

Jesus i det øvre rom tilkjennegjorde den nye pakten Offergaver mindre viktige – å bli erklært uskyldig var viktigere.

Hva betyr det å være den nye paktens folk? Vi er dype skyldnere fordi vi har falt så dypt

Jødene ventet politisk, rasemessig, militær og økonomisk erobring fra Messias som skulle komme. Jesus sa det ikke ville bli slik fordi Han hadde kommet for å gi livet Sitt til verden.

Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger” (Johannes 14:10).

Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere” (Johannes 16:7).

Det er til beste for dere…” Hvilken fordel er det på miste Jesus? Dersom Han hadde blitt, så ville Gud fremdeles være EKSTERN. Da den Hellige Ånd kom ble Gud INTERN.

Det er ganske dypt at Gud alltid har ønsket å være bland folket Sitt. Husker du Edens hage og tabernaklet? Hvor er Guds tempel? VI er Guds tempel: “Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? Vi er jo den levende Guds tempel, slik Gud har sagt: Jeg vil bo og vandre midt iblant dem, jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk” (2 Korinterbrev 6:16).

Jeg er Hans tempel…

Vær forsiktig hva du putter inn i det tempelet.

NESTE GANG: 3 ramifikasjoner

  1. Hvordan gjør vi budskapet ferdig?
  2. Hva går inn og ut fra Hans tempel
  3. Husk: Jeg er Guds hus. Vi hverken besøker eller forlater Guds hus, vi er Guds hus.

“Kroppen er ikke tempelet mitt, det er garasjen min”


 

Advertisement
%d bloggers like this: