3 Mosebok

FORFATTER

Ikke skrevet, men tradisjonelt tilegnet Moses.

DATO

Omtrent midten av 1400-tallet f.Kr.

PÅ TI ORD ELLER MINDRE

En hellig Gud forklarer hvordan å hvorfor tilbe Ham.

DETALJER

Den engelske tittelen “Leviticus” betyr “om levittene”. Boken beskriver hvordan familielinjen skulle lede israelittene i tilbedelsen. Boken gir seremonielle lover i motsetning til de moralske lovene i 2 Mosebok, og beskriver ofringene til Gud, lover om mat, og renselsesritualer. Spesielt hellige dager – inkludert sabbaten, påsken, og forsoningsdagen (Yom Kippur) – blir beordret. Familien til Aron, Moses sin bror, blir ordinerte som Israels fremste presteskap. 3 Mosebok lister opp flere velsignelser for lydighet og mang flere straffer for ulydighet.

SITATER 

“Dere skal være hellige, for jeg er hellig.” (11:44)

“For kjøttets sjel er i blodet,,, For blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er i det.” (17:11)

UNIKT

Blodofringene i 3 Mosebok står i kontrast til Jesu død på korset av forfatteren av Hbreerne: “en som ikke daglig trenger til, lik yppersteprestene, å bære fram offer, først for sine egne synder og deretter for folkets. For det gjorde han en gang for alle da han ofret seg selv” (Hebreerne 7:27).

HVA SÅ?

Selv om vi ikke lever under lovene i 3 Mosebok, så tjener vi fremdeles en hellig Gud – og burde behandle Ham som det.


 

Advertisement
%d bloggers like this: