31 desember: Guds rene Ord

“Hvert ord fra Gud er renset.”

Salomos ordspråk 30:5

Når du ser et skuespill, leser en bok, ser en film, eller ganske enkelt konverserer med en venn, så må du ha filteret på. Er dette verdenssynet riktig? Er disse ideene sanne? Er denne leksjonen korrekt? Er denne historiens moral moralsk?

Men når det gjelder Guds Ord må alle filtrene av. Grunnen til at der ikke er noen filtre — våre egne ideer, de beste filosofiene, de mest vitenskapelige teoriene — er at det er selve det rene Guds Ord. Dersom vi filtrerer Guds Ord gjennom vår egen forstand, så forurenser vi de ideene som blir oss til del.

Hvert Ord fra Gud er rent. Der finnes ingen dråpe av dårskap i havet av Guds åpenbaring. Der finnes ingen falskhet innenfor Bibelens permer. Hvert et Ord fra Gud er pålitelig fordi ethvert Guds Ord er sant.

Hvordan leser du Bibelen din? Leser du det med et filter fra din egen visdom, ønsker og forestillinger? Eller tillater du at det uforfalskede Guds Ord vasker over deg for å rense din mottakende sjel fra fordommer, personlige ambisjoner og syndig ideologi?

Guds Ord burde være et par briller som vi ser resten av verden gjennom — musikk, psykologi, biologi, journalisme, forretningsmetoder, universitetsforelesninger, eller pensjonsplaner. Alt annet er bare et frafalt hode som påvirker et annet frafalt hode.


 

Advertisement
%d bloggers like this: