20 april: Herren vil ta vare på deg

“Kan en kvinne glemme sitt diende barn, en omsorgsfull mor det barnet hun bar? Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg.”

Jesaja 49:15

Har du noen ganger følt deg forlatt, glemt eller oversett? Har du noen ganger blitt skuffet av dine nærmeste venner eller familie?

Hvor utenkelig dette enn synes, hvor unaturlig dette åpenbart er, så er det faktisk mulig til og med for en mor å glemme eller forsømme sin diende baby. Hun kan bli frustrert, eller utkjørt; eller så kan hun ganske enkelt putte seg selv først og ikke tenke på behovene til spebarnet sitt. Der har vært sjokkerende rapporter i nyhetene om mødre som til og med har skadet sine egne spebarn av egoistiske grunner.

Men Gud uttaler dette uforanderlige, ufeilbarlige løftet: selv om din egen mor skulle  vende seg mot deg, så vil Han aldri glemme deg. Selv om foreldre, i en fallen verden, kan komme til å forsømme eller mishandle barna sine, så vil Gud alltid gi næring og vekst og forsørgelse for Hans barn.

For en trøst det er å høre disse ordene fra vår himmelske Far! Selv om omstendighetene kan forringes, selv om fedre kan skuffe, selv om vennene våre kan forlate oss, så vil Gud aldri gi slipp på deg. Han er den perfekte, beskyttende forelder.

Der er ingen prøvelse som møter deg, ingen fristelse som overvinner deg, intet problem som rammer deg uten at Guds kjærlige armer omfavner deg. Fall inn i Hans evige, medfølende omfavnelse i dag, og hvil i det faktum at Han vil aldri slippe deg og aldri forlate deg.


 

Advertisement
%d bloggers like this: