12 august: Ære til Guds navn

Gi Herren hans navns ære, tilbed Herren i hellig prydelse!”

Salme 29:2

Gud befaler at vi skal tilbe Ham, gi Ham den lovprisningen som Hans navn er verd. Loven Gud ga ved Moses forbyr folk å tilbe noen annen gud. Da Jesus svarte Satan, da Han ble fristet i ødemarken, sa Han “Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene” (Matteus 4:10). I Hans samtale ved Jakobs brønn sa Han at Faderen ville at vi skal tilbe Ham i ånd og i sannhet (Johannes 4:24).

Men fra begynnelsen av har menneskene ofte kommet til kort når det gjelder sann tilbedelse. Noen ganger nærmer de seg med ordene de sier, mens hjertene er langt fra Herren. De utfører ritualer og tradisjoner, men feiler når det gjelder å underkaste seg den ene, sanne Gud. Sann tilbedelse innebærer ikke bare å anerkjenne Guds storhet, men også å bøye seg ned for Ham, og overgi våre sinn og viljer til Ham.

Apostelen Johannes skrev: “Mine barn, vokt dere for avgudene!” (1 Johannes 5:21). Måtte vi alle i dag være villige til å kaste bort enhver avgud som vi har tillatt å komme inn i hjertene våre, ydmyke oss selv foran Gud hvis stemme er mektig og fullt ut majestetisk og gi Ham den ære som Hans navn krever.


 

Advertisement
%d bloggers like this: