The Power of Love

Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Og om jeg gir alt det jeg eier til mat til de fattinge, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet.” (1 Korinterbrev 13:1-3)

Ordet “kjærlighet” bringer frem mange forskjellige ideer i vår vidt blandede vestlige verden. Massemedia ser ut til å fremstille kjærlighet med ønsker og følelser og setter likhetstegn mellom kjærlighet og elskov – særlig når kjærligheten er resultatet av kjemi som bryter ut i lidenskaplig magi. Mesteparten av dagens voksende matchmaking byråer annonserer deres ide av “lykkelig alle sine dager” ved å bruke personlighets tester eller sammenliknings parring – og alle skryter over suksessen de har.

Speed-dating byråer og selskaper som It’s Just Lunch – sammen med Zoosk, OurTime, ChristianMingle, SingleParent-Meet.com og en rekke andre – lover at de kan finne kjærligheten for deg med “din drømmepartner”. eHarmony alene har over 15 millioner medlemmer, og Match.com har over 21 millioner. En pålitelig kilde estimerer at dating industrien alene bringer inn over en milliard dollar i fortjeneste hvert år i USA alene, og et gjennomsnitts medlem bruker godt over 200 dollars per år for å finne “den rette”.

Du synes kanskje at det er verd det dersom man kan finne ekte kjærlighet.

Det er interessant å merke seg at selv om Bibelen godkjenner den fysiske elskoven i et ekteskap som er gitt og designet av Skaperen, så er konseptet om sex utenfor ekteskapet aldri tillatt i Skriften – all promiskiøs, førektenskaplig og utenomekteskaplig sex er strengt forbudt. Bibelsk kjærlighet er basert på et helt annet premiss.

Den enkleste måten å forstå hvilket fokus Gud har på kjærlighet i et forhold (både ekteskaplig og i et vennskap) er kanskje å se på ordspillet mellom Jesus og Peter etter oppstandelsen. Apostlene møtte Jesus på stranden ved Genesaretsjøen, og Jesus spurte Peter om han “elsket” Ham. Jesus brukte ordet agapao. Peter svarte med phileo. Ordvekslingen i Johannes 21:15-17 gikk slik:

Jesus: “ELSKER du meg?”

Peter: “Ja, Herre, Du vet at jeg LIKER Deg.”

Jesus: ” Fø mine lam.”

Jesus: “ELSKER du meg?”

Peter: “Ja, Herre, Du vet at jeg LIKER Deg.”

Jesus: “Vokt mine får.”

Jesus: “LIKER du meg?”

Peter: “Du vet at jeg LIKER Deg.”

Jesus: “Fø mine lam.”

Disse to ordene er kilden til det menneskelige problemet. Guds kjærlighet – den kjærligheten som Gud viste da Han “ga Sin enbårne Sønn” – var agape kjærlighet. Den typen kjærlighet er ensidig. Den typen kjærlighet er et løfte fra den som gir til den som mottar med et mentalt engasjement til å fortsette den kjærligheten uten hensyn til omstendighetene, følelsene, eller gjengjeldelsene som måtte komme. Når agape kjærlighet blir besvart, produseres det et bånd som er nesten umulig å bryte. Je, menneskenes hjerter knuses av og til i forhold som er etablert på bibelsk kjærlighet. Men Guds kjærlighet slår aldri feil. Mange avviser Hans kjærlighet, men Guds kjærlighet ble gitt til hele menneskeheten med den forspørselen om at de ville tro at Han elsket dem.

Menneskelig kjærlighet, på en annen side, er normalt en phileo kjærlighet – en kjærlighet som er basert på gjensidig forkjærlighet, glede eller ømhet. Derfor er de moderne dating byråene konsentrert om kompatibilitet. Og det funker… i en stund. Dersom folk liker hverandre og liker de samme aktivitetene, så kan de passe sammen under normale omstendigheter. Men når en krise, funksjonshemming, eller alvorlige forskjeller i oppfatninger og tro skjer (og det vil de), så ser man svakhetene med at man bare “liker” hverandre, fordi dette ikke er sann kjærlighet. Forholdet lider og blir ofte oppløst.

Bibelen snakker om Lovens to søyler som forholdene mellom Gud og mennesker hviler. Den første søylen kalles Det Største Budet:Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.” (Matteus 22:37) Denne søylen er et sammendrag av de første fire av De Ti Bud (2 Mosebok 20:2-11)

* Gud skal herske – ingen eller ingen ting er viktigere enn Gud

* Gud kan ikke produseres – det finnes ikke Hans like

* Gud skal opphøyes – Han er ikke “vanlig” eller “ordinær”

* Gud skal huskes – Han er Skaperen!

Den andre søylen er Du skal elske din neste som deg selv.” (Matteus 22:39) Din neste har en bred applikasjon ifølge liknelsen om den gode samaritaneren (Lukas 10:29-37). Den andre søylen er et sammendrag av de siste seks av De Ti Bud.

* Respekt autoritet (Efeserne 6:1-3, Romerne 13:1-7)

* Beskytt livet (5 Mosebok 19:11-12, 1 Johannes 3:15)

* Respekter eiendom (2 Mosebok 22:1-15, Malakias 3:8-10)

* Ær sannheten (Sakarias 8:16-17, Efeserne 4:29-32)

* Avvis grådighet (Salme 106:14-16, 1 Timoteus 6:9-10)

Koblet med den åpenbare vektleggingen på agape kjærlighet i De Ti Bud, så snakker Bibelen om et “to-herre-problem”. Du kan ikke elske to motstridende ideer (folk, livsstiler, verdenssyn tc.), en av dem vil dominere hjertet ditt (1 Timoteus 6:9-10, Matteus 6:23). For å si det enkelt, et forhold til Gud vil enten være preget av felles glede (phileo) eller et intellektuelt, ensidig engasjement (agape).

Den største testen om det er kjærlighet eller glede som dominerer livene våre er kanskje ved å undersøke om vi ikke elsker det som Gud ikke elsker. Og det kommer an på hvordan vi relaterer to “verden” (1 Johannes 2:15-17) – systemet som plasserer selvet og pengesuksess eller personlig dominans  over hengivenhet til Skaperens autoritet.

På en positiv side kan en si Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse.” (Romerne 13:10) Denne typen menneskelig kjærlighet er et uttrykk av Guds kjærlighet.Den kjærligheten er lett å definere, selv om den er vanskelig å følge, og er skrevet opp i det klassiske skriftstedet i 1 Korinterbrev 13:4-7. Guds kjærlighet er summert opp av disse kvalitetene:

* Tålmodighet (Efeserne 4:2, 2 Timoteus 4:2)

* Snillhet (velvillighet) (Efeserne 4:32, 1 Peter 3:8)

* Ikke sjalu (Romerne 13:13, Galaterne 5:26)

* Skryter ikke (Ordspråkene 27:1, Predikeren 7:8)

* Ikke arrogant (blåser seg ikke opp) (1 Korinterbrev 8:1, Filipenserne 2:5-7)

* Gjør ikke noe usømmelig (Efeserne 5:12, Filipenserne 3:19)

* Søker ikke sitt eget (Filipenserne 2:2, 21, Romerne 15:2)

* Gjemmer ikke på det onde (Markus 7:20-23, Mika 2:1)

* Gleder seg ikke over urett (Salme 10:3-4, Romerne 1:32)

* Gleder seg ved sannhet (2 Johannes 4, 3 Johannes 3)

* Utholder, tror, håper, tåler alt (2 Timoteus 2:3, 24-26, 4:5)

Individer som søker Guds karakter og instruksjoner for et suksessfylt liv (i Guds øyne) finner deres fokus i en kjærlighet for Guds Ord (Johannes 14:15-24, 1 Johannes 5:2-3). Vår verdslige verden strever med å finne kjærlighet og blir bytte til forhold som er basert på felles glede som svinner med tiden og omstendighetene.

I serk kontrast stimulerer Guds kjærlighet til gode gjerninger (Hebreerne 10:24). Den forårsaker at vi ærer lederne våre (1 Tessalonikerbrev 5:12-13). Guds kjærlighet produserer trygghet og til og med fryktløshet (2 Timoteus 1:7m 1 Johannes 4:18) og en voksende modenhet i vår evne til å forstå og mestre livet (Efeserne 4:15, Kolosserne 2:2). Og Guds kjærlighet gjør oss i stand til å elske andre som Han har elsket oss (Johannes 13:34).

Til slutt er det selvsagt Guds kjærlighet – effektivisert i oss gjennom Hans frelse – som gir oss tillit til Hans fullkomne kontroll (Romerne 8:28) og sikkerhet i Hans trofaste bevaring (Romerne 8:35-39). Når Gud befaler mennene å elske konene sine, bruker Han agapeo istedenfor phileo (Efeserne 5:25). Den typen kjærlighet fortsetter “i gode og onde dager” og forandrer seg ikke når omstendighetene gjør det. Agape kjærlighet forplikter seg for resten av livet, mens phileo kjærlighet smuldrer hen når lidenskapen avtar. Det tillater bare ovefladiske offer og beskytter selvet istedenfor den andre. Men Gud gir den som er født to ganger en spesiell evne til å demonstrere den mektige agape kjærligheten som uten restriksjoner ofrer ting til den som er elsket.

Ingen har større kjærlighet (agapen) enn denne at han setter sitt liv til for sine venner.” (Johannes 15:13)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: