En magnet til livet

Ancient Rocks From Greenland Claimed to Shed Light on Secrets of ...

Magnetiske mineraler på det eldgamle Grønnland (bildet over) har promptet evolusjonære geologer til å skyve tilbake formasjonen av jordens magnetiske felt med 200 millioner år til 3,7 milliarder år siden. I mellomtiden, etter å ha undersøkt bittesmå zirkonkrysytaller fra Australia, tror vitenskapsmenn at det magnetiske feltet var sterkere ved dets formering enn tidligere trodd.

Det magnetiske feltet  skjermer jordens overflate fra skadelige, kosmiske stråler, noe som ville gjort livet her umulig. Så vitenskapsmenn studerte det magnetiske feltet delvis for å lære om formasjonen av en beboelig planet og fastslå om andre planeter kan huse liv. I følge det evolusjonære verdenssynet ville et sterkere magnetisk felt gi livet mer tid for å utvikle seg under dens beskyttende paraply — dersom en antar at livet kunne overvinne hvilken som helst av de andre umulige hindringene som å skape seg selv ville medføre i utgangspunktet.

Jorden er unikt utstyrt til å opprettholde liv. Gud skapte det slik, magnetisk felt og alt det andre, ikke for milliarder av år siden, men bare cirka 6.000 år siden. Han måtte ikke eksperimentere for å få forholdene riktige, eller jobbe seg gjennom evolusjonens prøving og feiling for å nå målet sitt. Gud skapte det “svært godt”, helt fra begynnelsen av.


 

Advertisement
%d bloggers like this: