Den virkelige ekstremismen

Image result for classroom

En nylig utgave av BBC programmet Moral Maze inkluderte, blant andre, to lovende sekularister,  Stephen Evans, administrerende direktør av National Secular Society, og humanisten Susan Blackmore. Emnet som ble debattert var “Religiøs ortodoksi versus liberale verdier”. Blant emnene som ble diskutert var omskjæring, “trosskoler” og undervisning i skapelseslære.

Evans argumenterte at “retten til å manifestert religion er en kvalifisert rett, og det riktig å sette denne retten til side i bestemte omstendigheter” (min oversettelse). Dette, fortsetter han, er rettferdiggjort “hvor det forårsaker skade… selv om dette er skade mot et individ, eller om det er skade mot et dyr, eller en bredere sosial skade” (min oversettelse). Praktisk talt sier han “dersom det er støtende for et barn så synes jeg at staten har all mulig rett til å gripe inn” (min oversettelse). Etter hans syn er omskjæring barnemishandling og burde derfor bli kriminalisert.

Der hersker liten tvil om at Evans virkelige motiv her er å finne en unnskyldning til å bremse religiøs frihet og bruke statens makt for å gjøre dette. Ifølge World Health Organization (WHO) er omtrent en tredjedel av verden omskjært. De står fast ved at “mannlig omskjæring gitt av veltrente helsepersonell i skikkelig utstyrte settinger er trygge” Min oversettelse), og lister til og med opp syv helsefordeler. Dette gjør ikke bare kriminaliseringen med omskjæring latterlig, men gitt de enorme problemene som møter samfunnet, er det bortkasting av verdifull tid og ressurser.

Når spurt om han ønsket at staten skulle forby et “ikke-forhandlingsbart aspekt ved jødisk identitet” (min oversettelse). Evans svarte at han ikke aksepterte at religioner er fikserte og ikke kunne forandres. Bemerkelsesverdig nok argumenterte han at omskjæring “er ikke et teologisk emne i det hele tatt” (min oversettelse). Men påstanden om at staten skulle dømme hva jødene skulle tro om omskjæring er absurd. Det er et slag i ansiktet etter hans tidligere uttalelse om at ” du ha rett til din egen tro” (min oversettelse). Dersom et slikt prinsipp blir akseptert, vil ingen religion være frie til å holde på sin egen tro, ettersom de alltid vil kunne bli utsatt for regjeringens inngripen.

TROSSKOLER

Evans ble så spurt om han trodde at “foreldre skulle være frie til å oppdra og utdanne barna sine til å omfavne sine foreldres og families tro og verdier og moralitet” (min oversettelse). Han svarte “Absolutt”, men så la han til, “Jeg tror ikke det er nødvendig å tro at de har rett til å gjøre det via staten” (min oversettelse) – med det mente han antakelig stats-støttede “trosskoler”.  Likevel er dette akkurat hva som skjer. Presentasjonen av evolusjon i statsskoler i dag som “faktum” er praktisk talt å undervise i Evans sekulære religion “via staten”.

Senere i programmet ble Susan Blackmore spurt “Hva er galt med å tillate er religion eller religiøs gruppe å organisere skoler, med rekrutering bare fra deres egen tro?” (min oversettelse). Hun svarte

“Det som er galt med det er at det ikke gir barna en sann mulighet til å tenke selv, og jeg tror at et av hovedformålene med utdanning er å gi barna evner som inkluderer kritisk tenkning, sammenlikning av forskjellige ideer, og så videre. Så om de blir bare oppdradd i en trosskole hvor de blir lært trosartikler… spesielt når det kommer til skapelseslære, så har vi et stort problem” (min oversettelse).

Men det er i virkeligheten de sekulære statsskolene som ikke “gir barna mulighet til å lære og tenke på egen hånd” (min oversettelse). Lærere som kjenner til svakheten med evolusjonsteorien tar en risk dersom de bare hinter til eleven at der ikke finnes noe bevis at naturlige prosesser kan danne “molekyler til mennesker”.

I mange år var professor Antony Flew en av de ledende ateistiske tenkerne i det 20. århundre, kanskje til og med den mest lende ateisten. Men senere i livet undersøkte han de vitenskapelige emnene relatert til livets opphav og konkluderte med at livet måtte ha en intelligent designer. Han sa

“Det ser nå ut for meg at funnene fra mer enn 50 år ned DNA forskning har gitt oss materiale for et nytt og enormt kraftig argument for design… Det jeg tror DNA materialet hat gjort er at det har vist, med nesten utrolig kompleksitet i arrangementet som behøves for å produsere liv, at intelligens må ha vært involvert i å få disse ekstraordinære forskjellige elementene til å fungere sammen” (min oversettelse).

Men dersom en lærer i en statsskole skulle forklare Flews tankegang til elevene i en klasse som underviser om vitenskap, så ville han eller hun kanskje miste jobben sin.

CASEY RAPPORTEN

I 2016 skrev Dame Louise Casey, som nylig raste mot katolske skoler for å være “homeopatisk og mot homofile ekteskap”, en rapport for regjeringen kalt “A review into opportunity and integration” (En gjennomgang av muligheter og integrasjon). I denne rapporten ga hun en bemerkelsesverdig definisjon av ekstremisme:

“Ekstremisme er et subjektivt begrep, definert på en rekke måter. Rent generelt menes å ha et ekstremt syn eller handle ekstremt, vanligvis assosiert med en politisk eller religiøst ideologi, som er i konflikt med synene til hovedstrømmen i samfunnet. Ekstremistiske syn vil ofte bli sett på som kompromissløse eller intolerante, mens ekstremistisk handling (eller taktikk) kan være voldelig eller ikke-voldelig” (min oversettelse).

Så ifølge Casey er å ha et syn som er forskjellig fra flertallet i samfunnet, selv om det er ikke-voldelig, identifisert som “ekstremisme”. Basert på denne definisjonen vil jeg foreslå at Stephan Evans, med sin argumentasjon for kriminalisering av omskjæring, burde bil betraktet som en ekstremist. På liknende måte, når lærere blir truet med avskjedigelse for å informer elever om forskjellige syn om opphavet, er dette også ekstremisme.

Når man er absurditeten til disse angrepene på trossamfunn er det lett å bli sinna. Men vi må huske Jesu ord og være raske med å snu det andre kinnet til (Matteus 5:39) og be for dem som forfølger oss (Matteus 6:44). Samtidig må vi være kloke som slanger (Matteus 10:16) og sørge for at vi er utstyrt med fakta slik at vi kan argumentere effektivt for sannheten.


)

Advertisement
%d bloggers like this: