Guds vilje

12 Så skal altså hver enkelt av oss avlegge sitt eget regnskap *for Gud•.
13 La oss ikke lenger dømme hverandre! Døm heller slik: Ingen må få sin bror eller søster til å snuble og falle. 14 I Herren Jesus vet jeg sikkert og visst at ingenting er urent i seg selv. Men for den som mener at noe er urent, er det urent. 15 Hvis du sårer din bror eller søster med det du spiser, går du ikke fram med kjærlighet. Den som Kristus døde for, må ikke du føre i fortapelse med det du spiser. 16 La ikke det gode dere eier, bli utsatt for spott. 17 For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den hellige ånd. 18 Den som tjener Kristus på denne måten, er til glede for Gud og blir respektert av mennesker.
19 Så la oss strebe etter det som tjener til fred og til å bygge opp fellesskapet. 20 Riv ikke ned Guds verk på grunn av mat. Alt er nok rent, men det er galt om et menneske spiser slik at det blir årsak til fall. 21 Derfor er det riktig å la være å spise kjøtt, drikke vin eller gjøre noe annet som fører din bror til fall. 22 Den tro du har, skal du ha for deg selv, for Guds ansikt. Salig er den som ikke dømmer seg selv på grunn av det han velger. 23 Men den som spiser med tvil, er dømt fordi det ikke skjer i tro. Alt som ikke skjer i tro, er synd. ” (Romerne 14:12-23)

GUDS VILJE

Hvordan kan du finne ut hva Guds vilje er for deg når det gjelder en spesifikk sak?

– Grip Bibelen din og finn det ut!

I. VILLE JESUS GJØRE DET?

21 Det var jo dette dere ble kalt til.
For Kristus led for dere
og etterlot dere et eksempel,
for at dere skulle følge i hans spor.

22 Han gjorde ingen synd,
og det fantes ikke svik i hans munn.”

1 Peter 2:21-22

II. VILLE DET GI ÆRE TIL GUD? 

” 31 Men enten dere spiser eller drikker, eller hva dere enn gjør, gjør alt til Guds ære!”

1 Korinterbrev 10:31

III. KAN JEG VIRKELIG TAKKE GUD FOR DET?

” 18 takk Gud under alle forhold!
For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.”

1 Tessalonikerbrev 5:18

” 6 Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren, for han takker Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud.”

Romerne 14:6

IV. VILLE DET FORNÆRME MIN KRISTNE VENN, ELLER VILLE DET FÅ HAM TIL Å SNUBLE, ELLER FORÅRSAKE KRENKELSER?

15 Hvis du sårer din bror eller søster med det du spiser, går du ikke fram med kjærlighet. Den som Kristus døde for, må ikke du føre i fortapelse med det du spiser.”

Romerne 14:15

“20 Riv ikke ned Guds verk på grunn av mat. Alt er nok rent, men det er galt om et menneske spiser slik at det blir årsak til fall. 21 Derfor er det riktig å la være å spise kjøtt, drikke vin eller gjøre noe annet som fører din bror til fall.”

Romerne 14:20-21

V. VILLE DET GI STYRKLE OG OPPMUNTRING TIL ANDRE KRISTNE?

” 19 Så la oss strebe etter det som tjener til fred og til å bygge opp fellesskapet.”

Romerne 14:19

Les også gjerne om igjen v. 20-21.

VI. VILLE DET GI MEG ET BEDRE VITNESBYRD?

“22 For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For alle er jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen.”

1 Korinterbrev 9:22

“27 Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal komme til kort. “

1 Korinterbrev 9:27

VII. VIL DET STYRKE DEG ÅNDELIG? 

” 23 Bli nye i sjel og sinn!”

Efeserne 4:23

” 18 Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden “

Efeserne 5:18

VIII. KAN DET SKADE KROPP ELLER SJEL?

“19 Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. 20 Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære!”

1 Korinterbrev 6:19-20

IX. TVILER JEG PÅ OM JEG BURDE GJØRE DET?

” 5 Én gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La enhver være fullt overbevist om sitt syn.”

Romerne 14:15

“22 Den tro du har, skal du ha for deg selv, for Guds ansikt. Salig er den som ikke dømmer seg selv på grunn av det han velger. 23 Men den som spiser med tvil, er dømt fordi det ikke skjer i tro. Alt som ikke skjer i tro, er synd.”

Romerne 14:22-23

Dersom du ikke er helt sikker på om du skal gjøre det, så er det ofte en grunn til det. Ikke glem at den kristne har den Hellige Ånd boende inni seg, og Han kan overtale oss om at noe er galt å gjøre ved å bruke samvittigheten vår eller den åndelige delen i oss – den som er blitt reparert og gjort levende da vi ble frelst og den Hellige Ånd flyttet inn i hjertene våre.

 


 

Advertisement
%d bloggers like this: