3 Oktober: Jehova-Jireh

“Abraham kalte dette stedet « Herren ser». Den dag i dag blir det sagt: «På fjellet hvor Herren lar seg se.»”

1 Mosebok 22:14

Jehova-Jireh betyr “Herren vil forsørge” eller, bokstavelig talt “Herren vil sørge for det”. Innen Abraham brukte denne betegnelsen for Gud hadde han lært fra personlig erfaring den sannheten som ligger i dette navnet.

Da han ble spurt av Gud å ofre sønnen sin, Isak, stolte Abraham fremdeles på at Gud på en eller annen måte fremdeles ville holde løftet sit om å gjøre Isak til en stor nasjon. Han adlød Herren ved å ta Isak til alteret, men stolte — mot all fornuft og syn og følelse — at Gud på en eller annen måte ville besørge et lam for seg selv (22:8). Troende Hans ble belønnet og bekreftet da Herren erstattet Isak med en bukk til ofringen.

Hva med deg? Har Gud gitt deg et sikkert løfte? (Dersom du ikke kan komme på ett, så forsøk Romerne 8:28-32 eller Filipperne 4:19). Har du stolt på at Gud er god for Sitt ord, selv om å stole på Ham betyr å gå imot fornuft og syn og følelser? 4 Mosebok 23:19 minner oss på at “Gud er ikke et menneske, så han lyver, et menneskebarn, så han skifter sinn.  Gjør han ikke det han sier, holder han ikke det han lover?”

Faktum er at Gud ikke bare ser alt —- men Han vil også besørge alt du trenger, kjære troende, i henhold til Hans rikdom ved Kristus Jesus. Stol på, samme hvilke gapende behov det er som konfronterer deg, at Herren vil sørge for deg, og at Han vil sørge for det.


Advertisement
%d bloggers like this: