3 august: Gud er den evige hersker

“Da tiden var omme, løftet jeg, Nebukadnesar, blikket mot himmelen, og jeg fikk forstanden tilbake. Jeg priste Den høyeste og æret ham som lever evig: Hans velde er et evig velde, hans rike varer fra slekt til slekt.”

Daniel 4:34

Å si at Gud er suveren er ganske enkelt å si at Han er den eneste som hersker over alt og alle. Mange jordiske herskere har eksistert gjennom verdenshistorien, med ukontrollert autoritet over deres bestemte rike… i en begrenset periode. Men alle av dem fikk raskt en slutt på deres tid som hersker — for Julius Cæsar var det Brutus, for Napoleon var et Waterloo, for andre igjen var det ganske enkelt at de ble gamle og døde av “høy alder”.

Her hevder Nebukadnesar ikke bare suvereniteten til den ene sanne Gud — “den høyeste” — men han gir også ære til en unik og all utenkelig atributt til denne suvereniteten: Hans herredømme er uten ende! Han vil ikke bare leve evig, men Hans herredømme er uendelig i omfang, makt og levetid. Keisere og faraoer og diktatorer har alle kommet og forsvunnet. Likevel har Gud aldri fratrådt sin trone.

Tenk at vi er så imponert av akademikere, politikerenes makt, eller ikonenes inflytelse! Hele denne tiden sitter Gud på Sin evige trone, og mange av oss gir Ham knapt noen oppmerksomhet. Måtte vi alle bevisst krone Gud som konge over vår generasjon, hersker over hjertene våre, kjærlig diktator over våre liv.

Advertisement
%d bloggers like this: