Ære til Skaperen

Bilderesultat for Salomons visdom

Illustrasjon: Kong Salomo

Da Salomo ble konge av Israel, så spurte han Gud etter visdom slik at han kunne styre rettferdig. I respons ga Gud ham “visdom, særdeles stor innsikt og en forstand som favnet like vidt som sanden ved havets bredd” (1 kongebok 4:29). I tillegg sa Gud “Siden det var dette som lå deg på hjertet, og du ikke ba om rikdom, formue og ære, ikke om død over dine fiender eller om et langt liv, men du ba om visdom og forstand til å styre mitt folk som jeg har satt deg til konge over, så skal du få visdom og forstand. Men jeg vil også gi deg så mye rikdom, formue og ære som ingen konge før deg har hatt og ingen etter deg kommer til å få” (2 Krønikebok 1:11-12). De som var priviligerte nok til å få se Salomos visdom kunne ikke unngå å bli imponerte:

Da dronningen av Saba fikk se Salomos visdom, huset han hadde bygd, rettene på bordet hans, hoffmennene der de satt, tjenerne som vartet opp, og klærne deres, munnskjenkene og klærne deres, og prosesjonen når han gikk opp til Herrens hus, mistet hun helt pusten” (2 Krønikebok 9:3-4).

Til tross for alt dette var skjønnheten i Salomos haller ingenting sammenliknet med den naturlige verdens underverker. Jesus selv sa: “Se på liljene, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem” (Lukas 12:27).

Selv i sin frafalne tilstand, ødelagt av synden, så bærer verden rundt oss fremdeles preg av storheten under den opprinnelige skapelsen med sin utsøkte skjønnhet og perfeksjon i sin design. Naturen tar pusten fra oss. Når vi tenker på stjernene, gasellens ynde, øyenstikkerens bevegelser eller fuglenes fjærdrakt, så blir vi stumme av deres eleganse og under.

Naturens vidunder

Ingeniører som forsøker å kopiere naturen vet dette alt for godt. Det er et slikt stort gap mellom teknologien vår og det vi finner i den levende verdenen at vi ofte mangler evnen til å kopiere den. Vanligvis er alt vi kan gjøre å lære prinsippene fra naturen og forsøke å bruke disse til å forbedre våre egne designer – en bransje innen teknikken kjent som “biomitetikk”. Vitenskapsmennene har oppdaget en motor som finnes innen mikro-organismer som brukes til å pakke inn DNA. Størrelsen tatt i betraktning produserer den en styrke 100 millioner ganger større enn menneske-dannede motorer. Det har blitt beregnet at to menneskeøyne kan utføre mer bildebehandling enn alle verdens superkomputere til sammen. I disse eksemplene synes naturens teknologi å være lysår foran vår teknologi.

Design er åpenbart i alle himmelretninger

Når en arkeolog som graver i bakken oppdager smykker, krukker og redskaper, så antar han ganske så riktig at dette er beviser på menneskelig aktivitet. Ingen benekter dette fordi vi alle vet at slike gjenstander må designes. På samme måte ville vi anta at en intelligent skapning ville ha vært tilstede dersom det stor “Petter var her” skrevet i sanden på en badestrand. Nok en gang kan der ikke herske tvil om dette fordi det er latterlig å argumentere for at naturlige prosesser kunne gi oss en forklaring.

Ateistene, derimot, hevder at vitenskapen har vist oss at åpenbar design i naturen og informasjonen som er lagret inni vårt DNA og DNAet til alle andre levende organismer oppstod uten en Designer. Darwins teori om evolusjon, hevder de, har forklart hvordan alle plantene og dyrene som finnes på jorden i dag oppstod fra en encellet mikrobe som på en eller annen måte satte seg selv sammen i en eller annen kjemisk suppe. Og ikke bare det, men menneskelige følelser (gode og onde) musikk og poesi, sier de, kan alt bli forklart med naturlig utvelgelse i jungelen av Afrikas savanner.

Til tross for absurditeten  og den vitenskapelige konkursen av slike påstander, så blir ofte evolusjonene fremstilt på en overfladisk overbevisende måte, og kristne kan veldig lett bli urolig av det ene TV programmet etter det andre som hevder at dette er sant. Særlig misvisende er den utvelgende presentasjonene av fakta hvor bare bevis som ser ut til å støtte evolusjonsteorien blir diskutert. Her må en være vis og huske dette: “Den som taler først i en sak, får rett, inntil motparten kommer og spør ham ut” (Salomos ordspråk 18:17).

Her på bloggen min forsøker jeg å gjøre akkurat det. Jeg undersøker hva evolusjonen hevder og finner at det ofte mangler substans. På samme måte forsøker jeg å vise hvordan design i den naturlige verden gang på gang peker mot skapelsen. I alt dette så ønsker jeg å gi Gud æren istedenfor evolusjonen, og hjelpe folk til å se behovet for en Skaper istedenfor bare det som Han har skapt.


 

Advertisement
%d bloggers like this: