1 juni: Rettferdig ved Kristus

“Og nå skal dere vite, brødre, at ved ham blir tilgivelse for syndene forkynt dere. Det Moseloven ikke kunne frikjenne dere for, det skal enhver som tror, bli frikjent for på grunn av ham.”

Apostlenes gjerninger 13:38-39

Ved Ham (Jesus Kristus) blir alle som tror rettferdiggjort. Å bli rettferdiggjort betyr å bli erklært helt rettferdig, uskyldig, foran Guds lov. Det er som om du aldri noensinne har syndet.

Denne rettferdiggjørelsen er ved Ham. Der finnes ingen annen måte å bli uskyldig på foran en hellig Gud. Der finnes ingen måte du kan leve et godt nok liv til å tilfredsstille en perfekt og god Gud. Selv hundre gode gjerninger kan ikke viske ut en eneste synd. Men på korset tok Kristus på seg alle syndene til Hans folk, og ga dem sin rettferdighet. Derfor er Hans status vår status, og Hans perfeksjon vår perfeksjon.

Som vi ettertrykkelig blir påminnet, kunne vi aldri bli rettferdiggjort av Moseloven; den perfekte loven viser bare hvor uperfekte vi virkelig er. Men ved Jesus Kristus blir enhver person som tror på Ham rettferdiggjort fra alle ting.

Du har kanskje levd et korrupt og avskyelig liv; eller kanskje levd et liv som, sammen med resten av samfunnet, ser godt og akseptabelt ut. Men ingen av dem er viktig når det gjelder din rettferdiggjørelse. Om det er det ene eller det andre, så er det bare ved Ham at du kan bli rettferdiggjort; og om det er det ene eller det andre, så kan du bli rettferdiggjort ved Ham. Der finnes håp  for alle, men det eneste håpet som finnes er i Kristus.

Der finnes ingen synd som ikke kan vaskes ren av Kristi blod; der finnes intet liv som ikke kan bli rettferdiggjort av Kristi kors. Alle som tror har blitt rettferdiggjort fra alt. Har du stolt på Jesus Kristus slik at du kan bli rettferdiggjort?


 

Advertisement
%d bloggers like this: