Vers 31

“Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble aften og det ble morgen, sjette dagen.”

1 Mosebok 1:31

Gud har tatt Seg noen pauser innimellom hvor Han har sett på hva Han har skapt og registrert at alt har blitt slik som Han ønsket. Nå, ved slutten av skapelsens sjette dag, har Han avsluttet verket Sitt. Han trekker seg fornøyd tilbake mens Han ser at alt er — ikke bare godt — men “overmåte godt“. Alt var riktig størrelse, naturen vokste fram gode vekster, alle ting hadde sin Skaperverket var absolutt perfekt før synden kom inn i verden.

Moses sier her med entusiasme at det ikke fantes noen feil i det arbeidet Gud hadde utført. Det er artig å merke seg at “Gud så det var godt” har blitt brukt syv ganger — syv er det et bilde på perfeksjon og fullkommenhet i Bibelen. En uke har syv dager, jødene har syv hellige høytider, i Hebreerne blir Jesus gitt syv titler, og i Johannes åpenbaring er tallet “syv” brukt hele 54 ganger; syv lamper, syv engler, syv menigheter, syv segl, syv basuner o.s.v. At Guds skaperverk var “overmåte godt” betyr at Han ikke skapte ondskap eller noe som helst som ikke var perfekt. Det er viktig fra et kreasjonistisk synspunkt å slå fast at lidelse og død — slik som evolusjonen tiksier — ikke eksisterte da Gud skapte jorden og alt på den. Fossilene vi finner på jorden er ikke bevis for en eldgammel jord. Fossiler dannes på jorden den dag i dag npr de rette forholdene er tilstede. Kreasjonistiske vitenskapsmenn jobber ut fra den teorien at mesteparten av fossilene ble dannet under vannflommen på Noahs tid, da forholdene var tilstede for dette. Syndefloden var en verdensomfattende kataklysme som forandret jordkloden på drastisk måte. Vi vil komme tilbake til dette når vi kommer til historien om Noah og Noahs ark.

Dette er en mektig og passende avslutning på kapittelet med selve skapelseshistorien. Det er en historie og en påstand som inneholder de mest intrikate sannheter i hele universet, og som utfordrer det menneskelige intellekt til å ta stilling til hele skapelsens opprinnelse. Mange finner at de ikke vil tro på en guddommelig makt som Skaper av verden ettersom de da må stå til rette for Ham. Selv om det er umulig å fullt ut forstå Herren og Hans tanker, men når vi leser om skapelsen lærer vi mye om universets Herre. Ånden avslører for oss store sannheter i Guds Ord, og begynnelsen av 1 Mosebok er intet unntak! Hva vi leser i begynnelsen av 1 Mosebok danner grunnlaget for troen vår og doktriner som etter hvert blir introdusert i Bibelen. Det er derfor essensielt hvordan vi forholder oss til ordene i dette kapittelet.


Advertisement
%d bloggers like this: