Del 2: Hvordan så arken ut?

Bilderesultat for noah's ark

Illustrasjon: Dette er arken som ble ferdig i sommer i Williamstown, Kentucky

Bibelen gir oss bare noen få detaljer om arkens utseende, men vi kan komme med flere gode gjetninger basert på gode båtbyggingsteknikker.

TAKVINDU

Etter flommen står det i 1 Mosebok 8:13Da tok Noah taket av arken og så ut.” Dette kan referere til et takvindu som var helt på toppen av arken. Det kan ha vært meget langt og latt lys skinne inn i arken.

ET FAST ROR

For å hjelpe arken til å snu mot vinden ville den ha trengt noe som liknet et ror helt bakers. Noah kan ha brukt en design som på bildet over. Sterke vinder ville så skubbe arken trygt gjennom bølgene istedenfor å skubbe det lage skipet sidelengs.

EN FINNE

Sterke vinder vil få et drivene fartøy til å snu seg sidelengs (brotsjing), noe som kan føre til en farlig situasjon. For å unngå dette kan Noah ha bygget en “finne” i baugen. Dette ville fange vinden og snu skipet inn i bølgene. Når arken pekte mot bølgene ville den være mye tryggere og behageligere.

TRE DEKK

I 1 Mosebok 6:16 sa Gud at arken skulle ha “et nedre, et andre og et tredje dekk.” For effektiv utnytting av plassen kunne Noah ha lagt til noen halve etasjer som ikke gikk langs hele skipet. Dette ville være perfekt til lagring og dyrehold med lett tilgjengelige stiger og trapper slik at en kunne lett bevege seg mellom etasjene.

Gud sa også til Noah “Du skal lage flere små rom i arken” (1 Mosebok6:14). Disse rommene ville ganske enkelt være staller til dyrene. Noah kunne ha satt dyrene på tre dekk og så beveget seg mellom dekkene på mesanin nivå. De kunne også ha hatt tanker og rør til å distribuere mat, vann og avfall.

PERFEKT BALANSERT

Arken hadde en veldig særpreget form – skroget var seks ganger lengre enn bredden. En stor vitenskapelig studie i 1993 fant at disse målene gir en perfekt balanse når det gjelder stabilitet, komfort og styrke.

Denne studien, ledet av verdslige ingeniører ved et skipforskningssenter i verdensklassen i Sør Korea kalt KRISO, sammeliknet forskjellige skrog sammensetninger. Ingen annen skrogutforming kunne slå den 4.300 år gamle bibelske designen. Mange andre beregninger gjorde skipene ustabile, farlige, ukomfortable eller i fare for å bli ødelagt.

Faktisk har arken de samme dimensjonene som et moderne frakteskip. Det synes helt klart at Frelseren av menneskerasen visste hva Han gjorde.

Bilderesultat for noah's ark

Advertisement
%d bloggers like this: