Forsvar av de forsvarsløse

Infant study finds most babies don't sleep through the night

Basert på statistikker fra Helsedepartementet (England og Wales) i 2018, ble det rapporter “205,295 ufødte babyer ble drept ved abort i fjor. Totalen er like under den høyeste rekorden vi har (205,598 i 2007), men antallet aborter utført på kvinner i England og Wales er 200,608, det meste som er registrert noensinne” Denne holokosten burde gi oss skkelvinger. Jeg vet at Gud er langmodig, men Han”hater… hender som utøser uskyldig blod” (Salomos ordspråk 6:16-17). Men hvorfor øker aborttallene? Vel, selv om der er flere medvirkende faktorer, og dess mer en kultur undertrykker sannheten om Guds åpenbaring av seg selv i skapelsen, dess mer vil det devaluere menneskelivet som er skapt i Hans bild (Romerne 1:18-20). Bibelen forteller oss til og med at ondsinnede kulturer har en tendens til å håndtere barn strengt, spesielt ved å drepe dem: “Da Herodes forsto at vismennene hadde narret ham, ble han rasende. Han sendte ut folk og drepte alle guttebarn i Betlehem og omegn som var to år eller yngre. Dette svarte til den tiden han hadde fått vite av vismennene.” (Matteus 2:16 vs. 2 Mosebok 1:15, 3 Mosebok 20:2-5).

Det Herodes (eller Farao og kanaanittene) gjorde ved å drepe barna er i virkeligheten ikke forskjellig fra det som skjer med abort i dasg — bare at det kalles “helsevesen” eller ett eller annet forskjellig navn som brukes for å skjule det faktum at det faktisk er hensynsløse drap av mennesker som er skapt i Guds bilde i deres mors skjød. Urettferdigheten av å drepe et hvilket som helst uskyldig barn burde resultere i gråt og klage fra Guds folk (jfr. Matteus 2:18). Spørsmålet blir alltid stilt, men hva med dem som har hatt en abort? Der vil uten tvil være folk som vet hvem som har hatt en, og de trenger å høre budskapet av tilgivelse som blir tilbudt i evangeliet: “Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett” (1 Johannes 1:9).

Dersom vi som kristne vi ikke lærer opp barna våre og fremtidige generasjoner av barn og unge i menighetene våre til å verdsette og beskytte livet til en baby i mors mage, så vil samfunnet lære dem at det er okay å abortere bort disse babyene.

Fordi alle mennesker er skapt i Guds bilde, så er alle iboende verdifulle — og de ufødte barna er like verdifull som enhhvert annet menneske (2 Mosebok 21:22-23). Som et spebarn i magen sparket døperen Johannes i nærheten av den ufødte Jesus (Lukas 1:41). I tillegg har Gud gjort ethvert menneske unikt! Fra befruktningens øyeblikk har ethvert menneske et unikt DNA, hvor halvparten kommer fra mor, og halvparten kommer fra far. Ved befruktningsøyeblikket har en encellet baby all sin genetiske informasjon. Babyen er allerede en adskilt person som levber inne i morens kropp. Derforer er menneksene dannet i Guds bilde allerde fra befruktningsøyeblikket (1 Mosebok 1:28); derfor er abort å drepe et menneske. Til slutt er alle menneskeliv (uavhengig av alder, etnisitet, fysiske forholkd m.m.) skapt i Guds bilde og har derforiboende verdi. Derfor må vi motsette oss abort og aktiv dødshjelp.

Vi ønsker som kristne å gjøre alt vi kan for å spre sannheten vedrørende abortsaken til menighetene og dem som står uten Kristus. Det finnes et utall DVDer, bøker og artikler som omhandler denne tragedien. Blandt annet kan jeg anbefale Dr. David Mentons topsellende video “Fearfully & Wonderfully Made”. Dette er bassert på Salmisten som beskriver livets under ppå denne måten i Salme 139:13-16:

For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var kommet.”

Dr. Mentons samtale har blitt oppdatert med den mest aktuelle forsningen om måten en baby mirakuløst modnes i magen til en gravid mor. Denne unike DVDen tillater deg å dele Mentons livsberfetende budskap i hjem, menigheter og gruppestudier, hvor deltagerne oppdager den billiante designen Gud har plassert inni ethvert menneske.Når alt kommer til alt er vi lle skapt i Hans bilde! Gud har alltid kjent oss — lenge før vi ble unnfanget, kjente Han oss (Jeremias 1:5)!Og helt fra befruktningen hekler Han alle og enhvert lille menneske til å vokse og å leve alle de dagene som har bvlitt forordnet og skrevet i Guds bok.

———————————————————————-

 

Advertisement
%d bloggers like this: